Bestuur / E-overheid

E-overheid
Provincies en andere overheden zijn continu bezig hun dienstverlening te verbeteren. Het dossier  e-overheid richt zich met name op de dienstverlening die via het internet kan worden afgenomen. Bij provincies valt te denken aan informatiediensten die helpen om werkzaamheden van overheden transparanter te maken, maar ook aan servicediensten, zoals het elektronisch aanvragen van vergunningen en subsidies.
 
De e-overheid maakt voor de realisatie van internetdiensten gebruik van een overheidsbrede opbouw, die is gebaseerd op een overheidsbrede architectuur. Deze architectuur, de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de e-overheid. Provincies hebben, gebaseerd op NORA, een eigen domeinarchitectuur ontwikkeld met de naam PETRA (Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur) ontwikkeld. Door het bestaan van deze architecturen maken overheden gebruik van dezelfde richtlijnen en standaarden. Hierdoor loopt het ontwikkelingproces van de e-overheid niet alleen gestroomlijnder, maar ook kostenefficiënter. 
 
Naast het gebruik maken van architecturen delen de overheden ook belangrijke data met elkaar. Deze data is samengebracht in het stelsel van basisregistraties. Bijvoorbeeld de Basisregistratie personen (BRP), deze bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Het gebruik van deze registratie maakt het mogelijk om een burger die diensten van de overheid wil afnemen beter te bedienen. Niet alleen hoeft de overheid geen gegevens te vragen die al bekend zijn bij de overheid, maar kan bijvoorbeeld ook een elektronisch aanvraagformulier automatisch ingevuld worden met de juiste gegevens vanuit één van de basisregistraties.
 
Doelstellingen provincies
De provincies spelen op het gebied van e-overheid een belangrijke rol. Zij zijn mede-bronhouder van een aantal basisregistraties. Dit betekent dat provincies daarvoor binnen het stelsel van basisregistraties via wetgeving specifieke verantwoordelijkheid hebben gekregen. Daarnaast werken provincies mee aan de overheidsbrede ontwikkeling en invulling van de randvoorwaarden die nodig zijn om de e-overheid goed te laten werken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en onderhouden van hun domeinarchitectuur PETRA, maar ook door het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling van andere richtlijnen en standaarden (bijvoorbeeld voor de NORA). Maar ook door het leveren van de basisregistraties, waar we bronhouder van zijn.
 
IPO
De taak van het IPO is om de ontwikkelingen op het gebied van de e-overheid voor de provincies te kanaliseren. Dit betekent dat het IPO erop toeziet dat de belangen van de provincies vooraf goed worden vertegenwoordigd. Dat is nodig om te voorkomen dat provincies worden geraakt door regelgeving, richtlijnen en standaarden die niet aansluiten op hun dienstverleningsmodel. Het IPO verricht deze taken door de belangen van provincies te vertegenwoordigen bij departementale overleggen op dit gebied en door te lobbyen bij ministeries die richtinggevend zijn op het gebied van de e-overheid. Maar ook door deel te nemen aan (interbestuurlijke) werkgroepen. Door het spelen van een verbindende rol brengt het IPO de ambities van zowel de Rijksoverheid als van de provincies zoveel mogelijk in balans.
 
Actualiteit
Het proces van de ontwikkeling van de e-overheid kent verschillende fasen. De fase van het invullen van de randvoorwaarden door het creëren van regelgeving en architecturen is goed op weg. Ook is inmiddels de basis gelegd voor de overheden om de e-overheid veiliger te maken voor burgers, bedrijven en medeoverheden.

Tijdens de volgende fase gaat het erom dat de overheden de gelegde basis zo goed mogelijk gaan benutten om hun dienstverlening naar een hoger plan te tillen. De komende maanden maken de provincies daarvoor jaarplannen die aangeven welke aanpak zij daarvoor kiezen. Om de rol van de provincies bij maatschappelijke opgaven, vastgelegd in KOMPAS 2020, ten volle te benutten is het van belang dat ook digitale dienstverlening binnen de e-overheid hierbij aansluit.

Arianne de Man, coördinerend senior adviseur e-Overheid en
Geo-informatie IPO
tel: 06 - 10 411 611, adman@ipo.nl

Gerelateerde berichten

Henry Meijdam in het FD over digitalisering in de provincies

08 december 2017 - In de bijlage ‘Smart Government‘ van het FD is een interview opgenomen met Henry Meijdam, directeur van het IPO. Het artikel gaat in op de samenwerking tussen de overheden op het gebied van digitalisering. De samenwerking is essentieel om vaart te kunnen maken. Henry Meijdam: “Door digitalisering toe te passen, kunnen wij onze kerntaken beter vervullen”.
Lees meer

Veilige internettoegang voor alle provincies

03 oktober 2017 - Provincies werken door middel van een interprovinciale Digitale Agenda samen aan digitale vraagstukken. In dat kader sluiten de provincies, met het IPO en BIJ12, de komende maanden aan op Govroam (‘Government roaming’).
Lees meer

IPO, VNG en Unie van Waterschappen roepen Tweede Kamer op: maak werk van energietransitie

04 juli 2017 - De kabinetsformatie duurt lang, maar de energietransitie vraagt om een actieve overheid. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in een oproep aan Tweede Kamerleden. In een petitie vragen zij belemmerende wet- en regelgeving nu aan te passen om de hoognodige energietransitie op gang te houden.  
Lees meer