Bestuur / Stip aan de Horizon

De wereld verandert continu. Dat is niet nieuw. Verandering kan spannend zijn en Stempel KOMPAS2020
kansen bieden. We kunnen de toekomst niet voorspellen, we kunnen wél over de toekomst nadenken.
 
In 2012 is het project “Stip aan de Horizon” gestart met twee doelen:
  • Het voeren van een breed en bestuurlijk relevant debat over wat ontwikkelingen in de samenleving tot 2030 betekenen voor kansen en uitdagingen voor de provincies vanaf 2015;
  • Schetsen van stippen aan de horizon: spraakmakende toekomstperspectieven op de rol van de (provinciale) overheid.

Op het IPO-jaarcongres 2013 zijn de resultaten van het project “Stip aan de Horizon” gepresenteerd. De resultaten zijn input voor KOMPAS2020.

Toekomstperspectieven

Voor het schetsen van “stippen aan de horizon” is gebruik gemaakt van drie instrumenten: de creatie van een trendboekje, de opstelling van toekomstscenario’s en de publicatie van een essaybundel. In toekomstdebatten in provincies is met  leden van Gedeputeerde Staten en leden van Provinciale Staten en externe stakeholders gediscussieerd over opgaven en rollen van provincies richting 2030. Van de uitkomsten is een synthese gemaakt die is verwerkt in  een animatie.

 

Trendboekje

Medewerkers van de provincies, trendwatchers, experts uit de academische wereld en uit het bedrijfsleven hebben een trendanalyse uitgevoerd. In de periode juni - oktober 2012 hebben zij onder meer trendrapporten gelezen, (interne) discussies gevoerd en verkenningen bestudeerd. In een trendboekje zijn de twintig meest in het oog springende trends in relatie tot de toekomst van het openbaar bestuur in kaart gebracht. De trends variëren van vergrijzing, robotisering, tot grondstoffen-schaarste en slimme bestuurlijke samenwerking.

Lees hier het trendboekje

Essaybundel

Nederlandse trendwatchers zijn gevraagd hun visie te geven op de toekomst van het openbaar bestuur in Nederland met specifieke aandacht voor de rol en functie van de provincie. De essays zijn samengebracht in een bundel. Er is geschreven over verschillende vormen van samenleving in de toekomst tot aan de inbedding van Nederland in het grotere internationaal geheel.

Bijdragen zijn geleverd door Hilde Roothart (trendonderzoeker/oprichter van Trendslator.nl), Dr. Carl Rohde (scienceofthetime.com), Martijn van der Steen ( adjunct- directeur Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en  Paul Frissen (Bestuursvoorzitter/decaan NSOB, hoogleraar Bestuurskunde UvT, lid RvMO), Bob van Leeuwen (trendwatcher), Farid Tabarki (oprichter/eigenaar Studio Zeitgeist) en Andrea Wiegman (oprichter en eigenaar SecondSight).

Lees hier de essaybundel

Scenario-publicatie

De trends en essays zijn gecombineerd tot een drietal mogelijke scenario’s voor de toekomst:
(*) “rizoom” – coöperatieve samenwerking in een Europa van de regio’s;
(*) “euronomie” – efficiënt en effectief in een sterk Europa;
(*) “vadertje staat” – sturende staten in een gescheiden Europa.
De scenario’s gelden ter inspiratie van de strategische dialoog over de toekomst van het middenbestuur en als zodanig input voor KOMPAS2020.
 
Lees hier de scenario’s
 
Debat over de toekomst

In het voorjaar 2013 is een ‘tour door Nederland’ gemaakt. De provincies hebben bijeenkomsten georganiseerd om op een interactieve en uitdagende manier het debat te voeren over de toekomst van het openbaar bestuur en de rol van de provincie. De vertaling van verwachte maatschappelijke ontwikkelingen naar lange termijn kansen en uitdagingen voor de provincies stond centraal. Welke ontwikkelingen zien we? Welke verandering verwelkomen we? Wat is de rol van de provincie? Een impressie van de bijeenkomsten is op film vastgelegd.  

Gerelateerde berichten

“De Provincie Flevoland: uw partner in maatwerk”

24 oktober 2013 - “De Provincie Flevoland: uw partner in maatwerk” – de pakkende slogan in de aanloop naar de Statenverkiezingen 2015 lijkt voor de jongste provincie van Nederland appeltje –eitje. Interview met  adviseur Laetitia Vos over gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. 
Lees meer

Gezamenlijke reactie provincies op landsdeelvorming

09 oktober 2013 - Provincies hebben vandaag, en mage van het IPO-jaarcongres, minister Plasterk (BZK, PvdA) per brief laten weten hoe zij denken over de plannen omtrent landsdeelvorming.
Lees meer

Column: "De overheid ligt aan je voeten...."

08 oktober 2013 - In een column in de aanloop naar het IPO Jaarcongres 2013 geeft Anne Jet Plat, werkzaam bij de Provincie Zuid Holland, haar visie op de toekomst van de (jonge) ambtenaar.
Lees meer