Energie / IPS2E: Provinciale energieprojecten

Sinds 2013 werken de provincies intensief samen aan energie- en klimaatdoelstellingen binnen de Interprovinciale Samenwerking Energietransitie en Economie, oftewel IPS2E. De komende maanden brengt het IPO verschillende provinciale energieprojecten in beeld. Elke twee weken presenteert een provincie een energieproject dat bijdraagt aan energietransitie en duurzame, ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Daarnaast zijn een aantal toonaangevende spelers in het energieveld zijn gevraagd om hun uitdaging voor de provinciale rol in de energietransitie in een column uit te spreken. In de komende weken treft u hun ideeën aan op de IPO website, en we hopen dat ze zullen bijdragen aan het debat over de provinciale rol in de Energietransitie. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de columns.

 
Noord-Brabant: Elektrisch vervoer
 
Noord-Holland: Participatiefonds Duurzame Economie
 
Flevoland: Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
 
Fryslân: coöperatieve energieleverancier
 
Overijssel: Innovatieve pyrolysefabriek Empyro
 
Zuid-Holland: Warmterotonde Zuid-Holland
 
Limburg: faciliteren van zonnepanelen voor huurders
 
Gelderland: energielandschap
 
Drenthe: stimuleren van zonne-energie
 
Zeeland: koppelen van restwarmte en -CO2
 
Utrecht: garantiestelling en garantiefonds voor energieprojecten
 
Groningen: Energy Academy Europe
 
 
Energiecolumns
 
Pieter Boot:
 
Marijke van Haaren:
 
Tjerk Wagenaar:
 
Marga Hoek:
 
Jan Rotmans:
 
Dirk Sijmons:
 
Teun Bokhoven:
 
 
 

Gerelateerde berichten

Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017 - De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak.” 
Lees meer

Regionale energiedoelen vragen om lange adem

05 oktober 2017 - Om energiebesparing en duurzame energieopwekking in de regio te stimuleren, hebben het Rijk en de decentrale overheden samen regionale energiestrategieën opgesteld voor 7 pilotregio’s. Op de slotbijeenkomst op 5 oktober lieten de regio’s zien waar ze staan, wat ze tegenkwamen onderweg, waar ze naar toe willen en welke hobbels er genomen moeten worden. Eén van de geleerde lessen is dat de transitie naar energieneutrale regio’s niet van de een op andere dag kan plaatsvinden. Daar is tijd en geduld voor nodig. De decentrale overheden willen voor alle regio’s energiestrategieën opstellen. De lessen uit de pilots worden hierbij betrokken. 
Lees meer

Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 november 2016 - Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.
Lees meer