Mobiliteit / Toekomst OV

Het Nederlandse mobiliteitssysteem kenmerkt zich door een grote samenhang tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. De provincies vinden het belangrijk dat reizigers zich snel, prettig, gemakkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen door middel van al deze vervoersmiddelen. Dat betekent onder andere dat reizigers eenvoudig over kunnen stappen van de bus op de trein en van de trein op de auto of (OV-)fiets. Door grote verschillen tussen de vraag naar en het aanbod van openbaar vervoer is het een flinke uitdaging om deze regionale bereikbaarheid betaalbaar te houden. 

Door de grote samenhang tussen de verschillende vervoersmodaliteiten is het verzekeren van een betaalbare regionale bereikbaarheid alleen mogelijk in samenhang en samenwerking met het Rijk en de vervoerregio’s. Het IPO zet zich dan ook in voor duurzaam overleg tussen deze partijen. En maakt zich hard voor: 

  • Meer zeggenschap voor provincies over het spoor, zodat regio's optimaal bereikbaar zijn en blijven; 
  • Experimenten met innovatieve concessie- en samenwerkingsmodellen zodat OV goed integreert en combineert met andere modaliteiten;
  • Maximaal benutten van de mogelijkheden tot combinaties en samenwerking tussen OV en doelgroepenvervoer, zodat OV overal beschikbaar en betaalbaar blijft;  
  • Een stevige positie voor de fiets in de OV-keten, zodat OV voor meer mensen bereikbaar wordt;   
  • Effectief benutten van de mogelijkheden die vernieuwende Intelligente Transportsystemen (ITS) bieden, zodat OV steeds makkelijker en flexibeler te gebruiken wordt.

De landelijke samenwerking tussen provincies en OV rond de OV-chipkaart en OV-betalingen en tarieven wordt door het DOVA opgepakt.  

Gerelateerde berichten

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Reactie provincies op geplande staking in regionaal OV

02 januari 2018 - Voor aanstaande donderdag is een staking in het regionaal OV aangekondigd als gevolg van een conflict tussen werknemers en vervoerders. Provincies vinden het jammer dat beide partijen er tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd nog niet uitgekomen zijn en een staking door medewerkers nodig wordt geacht. We dringen er bij de werkgevers en bonden op aan dat ze de komende tijd met elkaar in gesprek blijven en een oplossing vinden voor het ontstane conflict, zodat reizigers niet de dupe worden. Bij deze gesprekken, die hopelijk snel gevoerd worden, zijn de provincies nadrukkelijk geen partij.   
Lees meer