Mobiliteit / Toekomst OV

Het Nederlandse mobiliteitssysteem kenmerkt zich door een grote samenhang tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. De provincies vinden het belangrijk dat reizigers zich snel, prettig, gemakkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen door middel van al deze vervoersmiddelen. Dat betekent onder andere dat reizigers eenvoudig over kunnen stappen van de bus op de trein en van de trein op de auto of (OV-)fiets. Door grote verschillen tussen de vraag naar en het aanbod van openbaar vervoer is het een flinke uitdaging om deze regionale bereikbaarheid betaalbaar te houden. 

Door de grote samenhang tussen de verschillende vervoersmodaliteiten is het verzekeren van een betaalbare regionale bereikbaarheid alleen mogelijk in samenhang en samenwerking met het Rijk en de vervoerregio’s. Het IPO zet zich dan ook in voor duurzaam overleg tussen deze partijen. En maakt zich hard voor: 

  • Meer zeggenschap voor provincies over het spoor, zodat regio's optimaal bereikbaar zijn en blijven; 
  • Experimenten met innovatieve concessie- en samenwerkingsmodellen zodat OV goed integreert en combineert met andere modaliteiten;
  • Maximaal benutten van de mogelijkheden tot combinaties en samenwerking tussen OV en doelgroepenvervoer, zodat OV overal beschikbaar en betaalbaar blijft;  
  • Een stevige positie voor de fiets in de OV-keten, zodat OV voor meer mensen bereikbaar wordt;   
  • Effectief benutten van de mogelijkheden die vernieuwende Intelligente Transportsystemen (ITS) bieden, zodat OV steeds makkelijker en flexibeler te gebruiken wordt.

De landelijke samenwerking tussen provincies en OV rond de OV-chipkaart en OV-betalingen en tarieven wordt door het DOVA opgepakt.  

Gerelateerde berichten

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer

Op zoek naar ‘nieuw geld' voor de fiets

24 november 2017 - Hij is de wegkapitein van de regionale fietsroutes. “Ik zorg dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt en dat we ons aan de uitvoeringsagenda houden. We zijn gelukkig geen praatclub, maar een doeclub”, aldus Reindert Augustijn (programmanager Mobiliteit, provincie Gelderland). Vanuit de Tour de Force houdt hij zich bezig het verbeteren van drukke en kansrijke fietsroutes in de regio. “Een belangrijk onderdeel is financiering van regionale fietsroutes. Ik ben er trots op dat we nieuwe mogelijkheden onderzoeken én vinden voor innovatieve financiering.” 
Lees meer

De fiets staat weer op de agenda

24 november 2017 - De komst van de E-bike, meer ouderen en kinderen op de fiets en de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in de stad. Er is genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van de Tour de Force, Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe). “De fiets biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen een oplossing, daar moet je wat mee als bestuurder.” En dat gaat gebeuren, want met de Agenda Fiets 2017-2020 is er een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. “Met veel inzet en commitment van alle 23 betrokken partijen”, aldus Brink. 
Lees meer