Mobiliteit / Toekomst OV

Het Nederlandse mobiliteitssysteem kenmerkt zich door een grote samenhang tussen de verschillende vervoersmogelijkheden. De provincies vinden het belangrijk dat reizigers zich snel, prettig, gemakkelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen door middel van al deze vervoersmiddelen. Dat betekent onder andere dat reizigers eenvoudig over kunnen stappen van de bus op de trein en van de trein op de auto of (OV-)fiets. Door grote verschillen tussen de vraag naar en het aanbod van openbaar vervoer is het een flinke uitdaging om deze regionale bereikbaarheid betaalbaar te houden. 

Door de grote samenhang tussen de verschillende vervoersmodaliteiten is het verzekeren van een betaalbare regionale bereikbaarheid alleen mogelijk in samenhang en samenwerking met het Rijk en de vervoerregio’s. Het IPO zet zich dan ook in voor duurzaam overleg tussen deze partijen. En maakt zich hard voor: 

  • Meer zeggenschap voor provincies over het spoor, zodat regio's optimaal bereikbaar zijn en blijven; 
  • Experimenten met innovatieve concessie- en samenwerkingsmodellen zodat OV goed integreert en combineert met andere modaliteiten;
  • Maximaal benutten van de mogelijkheden tot combinaties en samenwerking tussen OV en doelgroepenvervoer, zodat OV overal beschikbaar en betaalbaar blijft;  
  • Een stevige positie voor de fiets in de OV-keten, zodat OV voor meer mensen bereikbaar wordt;   
  • Effectief benutten van de mogelijkheden die vernieuwende Intelligente Transportsystemen (ITS) bieden, zodat OV steeds makkelijker en flexibeler te gebruiken wordt.

De landelijke samenwerking tussen provincies en OV rond de OV-chipkaart en OV-betalingen en tarieven wordt door het DOVA opgepakt.  

Gerelateerde berichten

Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017 - Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren zijn een samenwerking tussen alle partijen en een risiscogestuurde aanpak nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies  verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 
Lees meer

Provincies willen dat afleiding door smartphone gebruik in het verkeer stopt

07 september 2017 - Provincies willen dat er einde komt aan verkeersongelukken als gevolg van afleiding door smartphone gebruik. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas heeft woensdag voorafgaand aan het jaarlijkse verkeersveiligheidsdiner namens het IPO een convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ ondertekend. Ook veel andere partijen, zoals het Rijk, ANWB en Veilig Verkeer Nederland hebben hun handtekening gezet.
Lees meer

Gedeputeerde Henk Brink nieuwe voorzitter Tour de Force

24 augustus 2017 - Henk Brink is de nieuwe voorzitter van de Tour de Force. De Drentse gedeputeerde neemt het voorzitterschap per direct over van Filip van As (voormalig wethouder Verkeer en Mobiliteit in de gemeente Zwolle). In de Tour de Force werken overheden (Rijk, provincies en vervoerregio’s), maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstituten samen aan het stimuleren van het fietsgebruik in Nederland.
Lees meer