Natuur / Europees plattelandsbeleid (POP3)

Met EU-budget (POP3) en eigen middelen investeren provincies in de ontwikkeling van het platteland. Daarbij wordt onder meer ingezet op verduurzaming van het platteland en een innovatieve agrarische sector. Het Europees plattelandsbeleid wordt op dit moment omgevormd met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. Over de inzet van de beschikbare middelen maken rijk en provincies afspraken in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Gerelateerde berichten

Groen licht van Europa voor collectieve aanpak agrarisch natuurbeheer

08 januari 2016 - Op 6 januari 2016 heeft de Europese Commissie de eerste aanpassing van het Nederlandse Programmadocument POP3 goedgekeurd. Europa bekrachtigt daarmee formeel de collectieve aanpak van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016.
Lees meer

Ruim 1,2 miljard euro voor natuur, verduurzaming en innovatie in agrarische sector

13 februari 2015 - IPO-Portefeuillehouder Hester Maij (Overijssel) benadrukt het centraal stellen van de agrarische ondernemer in het nieuwe POP. “De innovatieve, enthousiaste agrarische ondernemer is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van ons platteland, zeker ook voor de toekomst van deze belangrijke sector. Het nieuwe POP biedt ons dubbele kansen. We kunnen onze ondernemers een duwtje in de rug geven en we versterken onze economie door de Europese samenwerking”. 
Lees meer

Gedeputeerde Hester Maij: “We moeten samen het initiatief nemen om volgende stappen te zetten. De visie is er. En dat is pas het begin.”

10 februari 2015 - “We moeten in Europa wel realistisch met de praktijk omgaan”. Die boodschap heeft Hester Maij, rapporteur biologische landbouw namens het Comité van de Regio’s,  met kracht uitgedragen in de realisatie van het eindrapport over de toekomst van de biologische landbouw in Europa. “We delen allemaal de doelstelling van duurzame ontwikkeling, maar de uitwerking van de maatregelen van de Europese Commissie kunnen het tegenovergestelde bereiken. Daarvoor hebben wij gewaarschuwd. En met succes” stelt Maij.
Lees meer