Gerelateerde berichten

Verbinding natuur en maatschappij centraal tijdens Natuurtop 2017

18 september 2017 - Op donderdag 14 september vond de Natuurtop 2017 plaats, met als thema Spannende Natuur. Bestuurders, medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties en overheden spraken met elkaar over kansen voor de natuur door dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties. Gastprovincie Noord-Holland koos als locatie de Schoorlse Duinen; een plek waar de dynamiek van de zee, veiligheid, natuur en de samenleving in één gebied samen komen.
Lees meer

Koeien in de wei

15 februari 2017 - Op initiatief van SP, D66 en Groen links is in oktober 2015 een nota over wei voor de koe aan de Tweede Kamer aangeboden. Over deze nota is vorige week gedebatteerd. Staatssecretaris Martijn van Dam, in de rol van adviseur, heeft duidelijk gemaakt dat hij voor koeien in de wei is.  Een wet heeft de staatssecretaris op dit moment niet voor ogen. Wel wil hij, samen met de zuivelsector en boerenorganisaties bestendiging van de dalende trend weidegang voorkomen. Dit wil hij onder andere doen via het convenant weidegang, waarin het doel 80% weidende koeien is. Het convenant is door vijf provincies ondertekend. 
Lees meer

Decentralisatie natuurbeleid goed van start

26 januari 2017 - De decentralisatie van het natuurbeleid is goed uit de startblokken gekomen. Dat is de voornaamste conclusie van het evaluatierapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) woensdag 25 januari op het symposium ‘Samen werken aan natuur’ heeft gepresenteerd.
Lees meer