Gerelateerde berichten

Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

09 maart 2018 - Op 8 maart 2018 vond het eerste AO Natuur met minister Schouten plaats. Ten aanzien van het Natuurpact en de voortgang van de realisatie van het Natuurnetwerk liggen de provincies goed op schema, is haar conclusie. Ook vindt de minister dat de provincies over voldoende instrumenten beschikken en hoeft zij zich niet te bemoeien met de keuze van sommige provincies om wel of niet het instrument onteigening (eigendom wordt overheidsbezit) in te zetten. De minister wil alleen met provincies spreken over het afgesproken eindresultaat, niet naar de manier waarop provincies dat bereiken.
Lees meer

Verbinding natuur en maatschappij centraal tijdens Natuurtop 2017

18 september 2017 - Op donderdag 14 september vond de Natuurtop 2017 plaats, met als thema Spannende Natuur. Bestuurders, medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties en overheden spraken met elkaar over kansen voor de natuur door dynamische samenwerkingsverbanden en slimme combinaties. Gastprovincie Noord-Holland koos als locatie de Schoorlse Duinen; een plek waar de dynamiek van de zee, veiligheid, natuur en de samenleving in één gebied samen komen.
Lees meer

Koeien in de wei

15 februari 2017 - Op initiatief van SP, D66 en Groen links is in oktober 2015 een nota over wei voor de koe aan de Tweede Kamer aangeboden. Over deze nota is vorige week gedebatteerd. Staatssecretaris Martijn van Dam, in de rol van adviseur, heeft duidelijk gemaakt dat hij voor koeien in de wei is.  Een wet heeft de staatssecretaris op dit moment niet voor ogen. Wel wil hij, samen met de zuivelsector en boerenorganisaties bestendiging van de dalende trend weidegang voorkomen. Dit wil hij onder andere doen via het convenant weidegang, waarin het doel 80% weidende koeien is. Het convenant is door vijf provincies ondertekend. 
Lees meer