Regionale economie / Innovatief MKB

Innovatief MKB
Het vernieuwend midden- en klein bedrijf (MKB) komt met nieuwe oplossingen voor maatschappelijk vragen in diverse sectoren (economie, zorg, water). Daarnaast zorgt het MKB voor groei en werkgelegenheid.
 
Provincies
Vanwege de belangrijke rol die het MKB heeft in de regio, zetten provincies in op een gunstig vestigingsklimaat en passende ondersteuning in de verschillende fasen van productontwikkeling. Provincies zorgen voor ondersteuning ‘om de hoek’, voor een regionaal loket waar vernieuwende ondernemers met vragen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden.
 
IPO
Handel stoort zich niet aan bestuurlijke of geografische grenzen. Door nationale en regionale regelingen op elkaar aan te sluiten, wordt gezorgd dat kansrijke bedrijven in de regio sneller kunnen doorgroeien en een nationale of internationale sprong kunnen maken. Provincies hebben hierover eind 2014 in IPO-verband afspraken gemaakt met het rijk en het MKB in de ‘Samenwerkingsagenda innovatief MKB’.
 
Actualiteit
De afspraken uit de Samenwerkingsagenda innovatief MKB worden in de loop van 2015 verder uitgewerkt. Naast algemene afspraken, zijn er maatwerkafspraken gemaakt per landsdeel/vleugel. Dit versterkt de mogelijkheid om passende oplossingen te bieden aan MKB-bedrijven in verschillende regio’s. Het IPO zal te zijner tijd berichtgeving over de ontwikkelingen plaatsen op de website.

Gerelateerde berichten

Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 oktober 2016 - Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.
Lees meer

Gezamenlijke regeling innovatiestimulering MKB (MIT) voortgezet met meer geld

29 januari 2016 - Het ministerie van Economische Zaken en  de provincies zetten de samenwerking  in de ondersteuning en dienstverlening van het MKB  in 2016 voort en er komt meer geld beschikbaar om de innovatie te stimuleren. In 2016 stellen het kabinet en de provincies naar verwachting circa 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dat is 5 miljoen euro meer ten opzichte van 2015, dankzij een grotere bijdrage van de provincies.
Lees meer

Is het geen tijd voor een evaluatie van het Topsectorenbeleid?

29 oktober 2015 - Wat levert het Topsectorenbeleid als geheel op? Moet daar geen beleids- of systeemevaluatie over plaatsvinden? Over die vragen ging het in de algemeen overleg bedrijfsleven en innovatie in de Tweede Kamer op 29 oktober.
Lees meer