Regionale economie / Toekomst regionale economie

Toekomst regionale economie
Nederlandse steden zijn in mondiaal perspectief een maatje te klein om concurrerend te zijn. Voor toekomstige innovatie en duurzame economische groei is het nodig dat stedelijke regio’s samenwerken op basis van complementariteit.
 
Provincies
Provincies ontwikkelen een gezamenlijke ruimtelijke-economische visie op samenwerking tussen stedelijke regio’s. Dat betekent dat provincies niet allemaal hetzelfde doen, maar op basis van eigen kracht positie kiezen en uitwerken.
 
IPO
Provincies leveren in IPO-verband een bijdrage aan het formuleren van een pakket maatregelen en een visie en verkenning in het kader van de Agenda Stad. Dit rijksbrede programma richt zich op versterking van de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden.

Gerelateerde berichten

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017 - Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s. Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 
Lees meer

Provincies willen geen numerus fixus voor technische opleidingen

28 oktober 2016 - Het instellen van een numerus fixus voor acht technische opleidingen is geen goed idee vinden de 12 provincies. Zij roepen minister Bussemaker op om in gesprek te gaan met de technische universiteiten om een oplossing te vinden voor het capaciteitsvraagstuk. Juist nu is in de regio behoefte aan goed opgeleide technische arbeidskrachten.
Lees meer