Ruimte en water / Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet brengt voor de provincies een ingrijpende veranderopgave met zich mee. Naast implementatietrajecten in alle provinciehuizen is er ook alle reden om op overkoepelend, interprovinciaal niveau via een programmatische aanpak aan de slag te gaan. Het IPO-programma heeft vooralsnog een looptijd tot en met 2018. 
 
Na de focus op kennis verwerven en delen in 2016 is het in 2017 tijd voor verdieping en praktijkervaringen, en leren werken met de wet. De focus zal dit jaar dan ook liggen op het aanpassen van werkwijzen en werkprocessen, met als doel samenwerking in de geest van de omgevingswet. We zetten in op minimaal 1 pilot per provincie, waarbij zij, ondersteund door het programmateam, samen met de ketenpartners aan het werk gaan in de geest van de omgevingswet. Focus van de pilots ligt op de informatiebehoefte. We zoeken daarbij naar de verbinding tussen het juridische, digitale en organisatorische spoor.  
 
Aanpak en focus
Het IPO-programmateam werkt met jaarplannen. In het programma zijn vooral de navolgende onderwerpen opgenomen:
 
• Inhoudelijke advisering over wet- en regelgeving (AmvB’s, invoerings-regelgeving en aanpassingswetten)
• Implementatie-ondersteuning
• Digitalisering/informatievoorziening
• Bestuursondersteuning en advisering
 
Aan de slag met de Omgevingswet
De provincies (IPO) werken bij de invoering van de Omgevingswet samen met gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en het Rijk in het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. De partners gaan samen de uitdaging aan om 12 provincies, 390 gemeenten, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het landelijke programma interbestuurlijk en integraal werken.
Daarnaast ondersteunt het maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Het landelijke programma startte officieel in de zomer van 2015 met het tekenen van het bestuursakkoord door de partners.
 
Zelf aan de slag?
Ben je zelf aan de slag met de implementatie van de omgevingswet en heb je vragen als; Wat is nu van belang bij de invoering van de omgevingswet voor jouw provincie? Hoe weet ik wanneer ik waaraan moet werken? De navigator voor de provincies geeft je de antwoorden hierop. De navigator geeft aan wat je wanneer moet doen als provincie om te zorgen dat je klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Navigator leid je stap voor stap door de materie, en laat je zien wat je nodig hebt aan bouwstenen. Zo kun je zelf als provincie je digitale reis plannen!
 
Opdrachtgever
Opdrachtgever voor het IPO-programma is de Kring van Provinciesecretarissen. Eindverantwoordelijk voor de realisatie ervan is de programmadirecteur Tjeerd Kampstra. 
 

Contact: nvanpijpen@ipo.nl

Gerelateerde berichten

Aan de slag met de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

18 december 2017 - De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar! Deze digitale gids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het nieuwe samenspel rondom de Omgevingswet. De gids biedt hulp bij het organiseren van samenwerking, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van problemen. 
Lees meer

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

06 oktober 2017 - Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.
Lees meer

Wat moet je wanneer doen bij de implementatie van de omgevingswet? De Navigator geeft antwoord

06 oktober 2017 - Wat is nu van belang bij de invoering van de omgevingswet voor jouw provincie? En hoe weet je wanneer je waaraan moet werken? Met een werkgroep van specialisten uit de provincies is dit voor je op een rij gezet in een Navigator voor de provincies. 
Lees meer