Ruimte en water / Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet brengt voor de provincies een ingrijpende veranderopgave met zich mee. Naast implementatietrajecten in alle provinciehuizen is er ook alle reden om op overkoepelend, interprovinciaal niveau via een programmatische aanpak aan de slag te gaan. Het IPO-programma heeft vooralsnog een looptijd tot en met 2018. 
 
Na de focus op kennis verwerven en delen in 2016 en begin 2017 is het nu tijd voor verdieping en praktijkervaringen, en leren werken met de wet. Het uitstel van de invoering van de wet naar 2021 biedt de provincies de gelegenheid nog meer te focussen op het aanpassen van werkwijzen en werkprocessen, in lijn met de Omgevingswet. Er wordt momenteel veel gewerkt met pilots waarbij de provincies, ondersteund door het programmateam, en samen met de ketenpartners aan het werk gaan in de geest van de omgevingswet. Focus van de pilots ligt op de informatiebehoefte. We zoeken daarbij naar de verbinding tussen het juridische, digitale en organisatorische spoor.  
 
Aanpak en focus
Het IPO-programmateam werkt met jaarplannen. In het programma zijn vooral de navolgende onderwerpen opgenomen:
 
• Inhoudelijke advisering over wet- en regelgeving (AmvB’s, invoerings-regelgeving en aanpassingswetten)
• Implementatie-ondersteuning
• Digitalisering/informatievoorziening
• Bestuursondersteuning en advisering
 
Aan de slag met de Omgevingswet
De provincies (IPO) werken bij de invoering van de Omgevingswet samen met gemeenten (VNG), waterschappen (UvW) en het Rijk in het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. De partners gaan samen de uitdaging aan om 12 provincies, 390 gemeenten, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het landelijke programma interbestuurlijk en integraal werken.
Daarnaast ondersteunt het maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Het landelijke programma startte officieel in de zomer van 2015 met het tekenen van het bestuursakkoord door de partners.
 
Zelf aan de slag?
Ben je zelf aan de slag met de implementatie van de omgevingswet en heb je vragen als; Wat is nu van belang bij de invoering van de omgevingswet voor jouw provincie? Hoe weet ik wanneer ik waaraan moet werken? De navigator voor de provincies geeft je de antwoorden hierop. De navigator geeft aan wat je wanneer moet doen als provincie om te zorgen dat je klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Navigator leid je stap voor stap door de materie, en laat je zien wat je nodig hebt aan bouwstenen. Zo kun je zelf als provincie je digitale reis plannen!
 
Informatiehuizen
Deugdelijke informatie over de leefomgeving is cruciaal voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Tien zogenoemde informatiehuizen gaan voorzien in het organiseren van beschikbare, bruikbare en bestendige data. Het gaat om de volgende informatiehuizen; Lucht, Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe Veiligheid, Geluid, Cultureel Erfgoed, Ruimte, Bouw en Afval. Deze informatiehuizen komen voort uit de ambitie van het IPO, VNG, UvW en Rijk om in de informatiebehoefte voor de uitvoering van de Omgevingswet te voorzien. 
 
De Informatiehuizen Water, Natuur, Bodem, Externe Veiligheid en Cultureel Erfgoed hebben in 2017 met de Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest een pilot uitgevoerd, met als resultaat de Locatiezoeker Groningen. Het belangrijkst doel was om bevoegde gezagen en initiatiefnemers ervaring te laten opdoen met het ontwikkelen en gebruiken van een informatieproduct. Hiernaast moest de pilot een beeld geven van hoe het DSO en de samenwerking met en tussen informatiehuizen kan gaan werken. 
Meer weten over de Locatiezoeker? Bekijk dan het filmpje hierover.
 
Opdrachtgever
Opdrachtgever voor het IPO-programma is de Kring van Provinciesecretarissen. Eindverantwoordelijk voor de realisatie ervan is de programmadirecteur Tjeerd Kampstra. 
 

Contact: nvanpijpen@ipo.nl

Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Nu stemmen voor Aandeslag Trofee

02 augustus 2018 - Van 1 augustus tot 7 september kunt u stemmen op uw favoriet voor de Aandeslag Trofee. De Trofee is door de gezamenlijke overheden in het leven geroepen om inspirerende Omgevingswetprojecten in het zonnetje te zetten. Op 10 september reikt minister Ollongren de Trofee uit aan de winnaar.
Lees meer

Manifest NOVI; 'Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’

28 juni 2018 - ‘Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’. Dat zijn de hartenkreten in het manifest over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat IPO, VNG en UvW op 28 juni hebben aangeboden aan minister Ollongren van BZK. Het is een oproep om bij de uitwerking van de NOVI de departementen meer op één lijn te krijgen en beleid en middelen te ontschotten. Namens de koepels boden Fleur Gräper (IPO) Gerdo van Grootheest (VNG) en Dirk-Siert Schoonman (UvW) het manifest aan.  
Lees meer