Werkgeverszaken / Cao provincies

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies. De onderhandelingen vinden plaats in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens het IPO-bestuur het overleg met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV. De BOD bestaat uit de volgende leden:

Eddy van Hijum, voorzitter (gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vicevoorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Ab Smit, (provinciesecretaris Zeeland)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris en adviseur (IPO)
Rianne Becht, adviseur (IPO)
Monica Teuns, adviseur (IPO)
 

De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:

FNV: Yoram Bovenkerk en Nanny Faber
CNV: Maurice Tramper en Wiebe Nieuwsma
AVV: Martin Pikaart, Igor Jellema Fortuin en Wim Wispelweij
CMHF: Jan Zwanenburg
 

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Eén gemeenschappelijke cao voor de decentrale overheden 
Het IPO-bestuur heeft ingestemd met het op termijn toegroeien naar één gemeenschappelijke cao voor provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gezamenlijke cao zal pas op haar vroegst aan de orde zijn een jaar na de implementatie van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. De invoering van deze wet staat gepland voor 1 januari 2020.
 
Individueel Keuzebudget (IKB)
Per 1 januari 2015 is het IKB ingevoerd (Gelderland, Fryslân, Limburg en Groningen per 1 januari 2016). Iedere werknemer bij de provincie heeft naast zijn of haar salaris de beschikking krijgen over een vrij besteedbaar budget. Op de dossierpagina Individueel Keuzebudget vindt u alle relevante informatie over het IKB.

Gerelateerde berichten

Update over de cao provincies

03 september 2018 - De cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) informeren vanaf vandaag alle werkgevers en provinciemedewerkers over de laatste ontwikkelingen rondom de cao provincies. Zij maken de uitkomsten bekend van de onlangs gehouden cao-enquête en geven een update over het nieuwe functiegebouw, dat voortkomt uit de cao 2017-2018.
Lees meer

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer