Werkgeverszaken / Cao provincies

IPO
Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies. De onderhandelingen vinden plaats in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). De huidige cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017. De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens het IPO-bestuur het overleg met de vakbonden FNV, CNV,  de CMHF en AVV. De BOD bestaat uit de volgende leden:
 
Eddy van Hijum , voorzitter ( gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vice-voorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Henk Jan Bolding, lid (provinciesecretaris Groningen)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris (IPO)
 
Één gemeenschappelijke cao voor de decentrale overheden 
Het IPO-bestuur heeft ingestemd met het op termijn toegroeien naar één gemeenschappelijke cao voor provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gezamenlijke cao zal pas op haar vroegst aan de orde zijn een jaar na de implementatie van het wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren.
 
Cao van de toekomst
Het IPO en de bonden zijn in gesprek over de arbeidsvoorwaarden voor de langere termijn: ‘De cao van de toekomst’.  Op 19 september 2016 is in het SPA het gesprek hierover gestart. Kompas 2020 is hierbij leidend: welke arbeidsvoorwaarden passen hierbij. Het IPO bestuur heeft hiervoor een werkgeversvisie vastgesteld.
 
Individueel Keuzebudget (IKB)
Per 1 januari 2015 is het IKB ingevoerd (Gelderland, Fryslân, Limburg en Groningen per 1 januari 2016). Iedere werknemer bij de provincie heeft naast zijn of haar salaris de beschikking krijgen over een vrij besteedbaar budget. Op de dossierpagina Individueel Keuzebudget vindt u alle relevante informatie over het IKB.
 
Regeling begeleiding van werk naar werk (VWNW)
Per 1 januari 2015 is de sectorale regeling begeleiding van werk naar werk van kracht.Gedurende een periode van 24 maanden richten leidinggevende en de medewerker die herplaatst moet worden vanwege een reorganisatie, zich op het vinden van een passende functie binnen en buiten de provinciale organisatie.
 
Cao studies
In de cao 2012-2015 zijn diverse studies afgesproken. Deze zijn inmiddels afgerond. De resultaten hiervan worden betrokken bij de nieuwe cao. 
 

Gerelateerde berichten

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het waarom, het hoe en het wat van de nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft hiervoor de eerste ingrediënten opgeleverd. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.
Lees meer

Nieuwe aanpak cao-provincies

28 Nov 2016 - De gesprekken met de sociale partners over de nieuwe CAO voor 2017 gaan ditmaal anders aangepakt worden: de CAO-delegaties hebben besloten een zogenaamd co-creatie proces in te gaan. In een communiqué wat op 25 november is uitgebracht staat wat dit proces inhoudt en hoe de (provinciale) medewerkers eraan bij kunnen dragen. 
Lees meer