Werkgeverszaken / Cao provincies

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies. De onderhandelingen vinden plaats in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens het IPO-bestuur het overleg met de vakbonden FNV, CNV, de CMHF en AVV. De BOD bestaat uit de volgende leden:

Eddy van Hijum, voorzitter (gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vicevoorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Henk Jan Bolding, lid (provinciesecretaris Groningen)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris en adviseur (IPO)
Rianne Becht, adviseur (IPO)
Monica Teuns, adviseur (IPO)
 

De vertegenwoordiging van de vakbonden is als volgt:

FNV: Yoram Bovenkerk en Klaas van der Wielen
CNV: Maurice Tramper en Wiebe Nieuwsma
AVV: Martin Pikaart, Igor Jellema Fortuin en Wim Wispelweij
CMHF: Jan Zwanenburg
 

De cao provincies heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018.

Eén gemeenschappelijke cao voor de decentrale overheden 
Het IPO-bestuur heeft ingestemd met het op termijn toegroeien naar één gemeenschappelijke cao voor provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gezamenlijke cao zal pas op haar vroegst aan de orde zijn een jaar na de implementatie van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. De invoering van deze wet staat gepland voor 1 januari 2020.
 
Individueel Keuzebudget (IKB)
Per 1 januari 2015 is het IKB ingevoerd (Gelderland, Fryslân, Limburg en Groningen per 1 januari 2016). Iedere werknemer bij de provincie heeft naast zijn of haar salaris de beschikking krijgen over een vrij besteedbaar budget. Op de dossierpagina Individueel Keuzebudget vindt u alle relevante informatie over het IKB.

Gerelateerde berichten

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Provincies liggen ver voor op doelstelling garantiebanen

04 juli 2017 - De provincies liggen ver voor op de doelstelling van het aantal garantiebanen, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord (2013). Meer dan de helft van het aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2023 is nu, medio 2017, al gerealiseerd. De overheid moet voor 1 januari 2024 in totaal 25.000 garantiebanen hebben gerealiseerd.
Lees meer

Cao provincies 2017-2018 een feit!

30 juni 2017 - De achterban van de vier vakbonden, FNV Overheid, CNV Overheid, AVV, CMHF en die van het IPO hebben in ruime meerderheid ingestemd met het cao onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat er een nieuwe cao is voor de provincies. Deze treedt in op 1 januari 2017 en loopt tot 31 december 2018.
Lees meer