Werkgeverszaken / Cao provincies

IPO

Het IPO ondersteunt bestuurders bij overleg met de vakbonden over de cao voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de provincies. De onderhandelingen vinden plaats in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). De Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voert namens het IPO-bestuur het overleg met de vakbonden FNV, CNV,  de CMHF en AVV. De BOD bestaat uit de volgende leden:

Eddy van Hijum, voorzitter (gedeputeerde Overijssel)
Jan Markink, vicevoorzitter (gedeputeerde Gelderland)
Henk Jan Bolding, lid (provinciesecretaris Groningen)
Onno Beljaars (directeur Concernzaken Noord-Holland)
Richard van der Mast, secretaris (IPO)
 

De cao is verlopen op 1 januari 2017. De sociale partners hebben besloten een nieuwe cao af te spreken op basis van een traject van co-creatie. Het streven is om de nieuwe cao af te sluiten op 1 juli 2017. Kompas 2020 is hierbij leidend: welke arbeidsvoorwaarden passen hierbij. Op 1 en 2 februari 2017 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een (concept) pre-ambule voor de cao en (concept) opdrachten voor de co-creatie werkgroepen. Op 10, 23 en 30 maart gaan de co-creatie werkgroepen aan de slag met de thema’s: “werken aan werk”, “waarderen en  belonen” en “flexibiliteit en wendbare organisatie”.

Eén gemeenschappelijke cao voor de decentrale overheden 
Het IPO-bestuur heeft ingestemd met het op termijn toegroeien naar één gemeenschappelijke cao voor provincies, gemeenten en waterschappen. Deze gezamenlijke cao zal pas op haar vroegst aan de orde zijn een jaar na de implementatie van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (1-1-2020).
 
Individueel Keuzebudget (IKB)
Per 1 januari 2015 is het IKB ingevoerd (Gelderland, Fryslân, Limburg en Groningen per 1 januari 2016). Iedere werknemer bij de provincie heeft naast zijn of haar salaris de beschikking krijgen over een vrij besteedbaar budget. Op de dossierpagina Individueel Keuzebudget vindt u alle relevante informatie over het IKB.
 
Cao studies
In de cao 2012-2015 zijn diverse studies afgesproken. Deze zijn inmiddels afgerond. De resultaten hiervan worden betrokken bij de nieuwe cao. 

Gerelateerde berichten

Cao provincies: updates

27 Mar 2017 - Er is een nieuwe Update cao provincies verschenen. In de updates staat de stand van zaken van het co-creatieproces voor de nieuwe cao. De onderhandelaars hopen op 1 juli 2017 een nieuwe cao Provincies te hebben afgesproken.
Lees meer

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer

Nieuwe aanpak cao-provincies

28 Nov 2016 - De gesprekken met de sociale partners over de nieuwe CAO voor 2017 gaan ditmaal anders aangepakt worden: de CAO-delegaties hebben besloten een zogenaamd co-creatie proces in te gaan. In een communiqué wat op 25 november is uitgebracht staat wat dit proces inhoudt en hoe de (provinciale) medewerkers eraan bij kunnen dragen. 
Lees meer