Individueel Keuzebudget

Meer keuzevrijheid. Dat is het doel van het Individueel KeuzeBudget (IKB). Geld uit diverse regelingen is voortaan overzichtelijk beschikbaar voor medewerkers in één vrij besteedbaar budget. Dit levert een grote keuzevrijheid op. En ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. De IKB-regeling is per 1 januari 2015 bij de meeste provincies ingevoerd. De provincies Fryslân, Groningen, Gelderland en Limburg voeren het IKB in op 1 januari 2016.

IKB-logo_RGB-2.jpg

Als provinciemedewerker beschik je vanaf 1 januari 2015 naast je salaris over een vrij besteed­baar budget, ofwel: het Individueel KeuzeBudget (IKB). Het geld in het budget komt uit het vakantiegeld, de eindejaars­uitkering en de levensloopbijdrage. Ook het bovenwettelijk verlof is omgezet in geld in het IKB. Het IKB individualiseert zo een deel van de arbeids­voorwaarden. Je bepaalt voortaan zelf - binnen grenzen - waar je het budget voor wilt gaan inzetten. Zo kun je maandelijks, actief keuzes maken die passen bij je persoonlijke omstandigheden, de levensfase en individuele behoeften en op deze wijze het maandelijkse inkomen beïnvloeden.

In de informatietoolkit IKB vind je meer informatie over de inhoud, werkwijze en voordelen van het IKB. Je opent de verschillende onderdelen van toolkit door op de links hieronder te klikken.

Toolkit voor medewerkers

Toolkit voor P&O

Besluiten en regelgeving

Contactpersonen IKB per provincie

Toolkit voor medewerkers
De informatie die je in onderstaande toolkit kunt vinden, geldt als basismateriaal voor de communicatie van de afzonderlijke provincies. Posters, brieven etc. die je hier vindt, kunnen verschillen van de documenten die u binnen u eigen organisatie ontvangt.Algemene informatie: wat is het IKB en wat heb ik eraan?
 

Instructie: hoe werkt het IKB en hoe geef ik mijn keuzes door?

De afdelingen P&O van de afzonderlijke provincies zullen medewerkers informeren hoe zij hun keuzes met betrekking tot het IKB kunnen doorgeven. Aan deze toolkit kunnen op termijn instructiefolders en -filmpjes worden toegevoegd.

 Antwoorden op veelgestelde vragen voor medewerkers

Toolkit P&O

Algemene informatie:

 Toelichting op IKB:

 Antwoorden op veel gestelde vragen over het IKB voor medewerkers P&O

 Informatiemateriaal:

 Besluiten en regelgeving

 Contactpersonen IKB per provincie

Provincie

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail

Groningen

Rogier Stout

050752 72 06

r.p.stout@provinciegroningen.nl

Drenthe

Dennis van Dijken

06 217 013 54

d.vandijken@drenthe.nl

Friesland

Henk Minkes

058 292 51 01

h.minkes@fryslan.nl

Overijssel

N.n.b.    

Gelderland

Esther van Roekel

026 359 94 10

e.van.roekel@gelderland.nl

Flevoland

Margriet van Oosten

032 026 53 29

margriet.vanoosten@flevoland.nl

Noord Holland

Aad van der Pluijm

023 514 35 01

pluijms@Noord-Holland.nl

Zuid Holland

Egbert Righolt

070 441 65 34

et.righolt@pzh.nl

Utrecht

Jan Wichers

030 258 23 86

jan.wichers@provincie-utrecht.nl

Zeeland

Nicoline Craste

0118 63 12 14

n.craste@zeeland.nl

Noord Brabant

Miranda Kwantes

073 681 26 18

AKwantes@brabant.nl

Limburg

Brigitte Lemmens

043 389 77 86

bjh.lemmens@prvlimburg.nl

logo_cmhf.jpg      logo_FNV.jpg   logo_cnv.jpg