Documenten

Bijlagen bij derde rapportage TSJ


Download

Derde rapportage TSJ


Download

Brief Van Rijn over continuïteit BJZ


Download

Brief IPO aan Tweede Kamer over Transitie Jeugdzorg, 25-06-2013


Download

Brief aan staatssecretaris Teeven over ambities doorlooptijden jeugdbescherming


Download

Brief korting doeluitkering jeugd


Download

Verslagen visitatie


Download

Visitatierapport jeugdzorg


Download

IPO-reactie op vermindering regeldruk in Jeugdzorg


Download

IPO-reactie op rapport Algemene Rekenkamer (mede namens de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden)


Download

IPO brieven aan staatssececretarissen Jeugdzorg en aan de Tweede Kamer


Download

Brief IPO en Jeugdzorg NL over noodsituatie in jeugdzorg


Download

Transitie jeugdzorg


Download

Brief aan de Tweede Kamer - Afsprakenkader Jeugdzorg


Download

Decentraliseren jeugdzorg


Download

Position paper Evaluatie Wet op de Jeugdzorg (22 januari 2010)


Download

Persbericht IPO J&G Jeugdzorg


Download

Capaciteit Jeugdzorg groeit nog onvoldoende


Download

Bijlage overzicht per provincie (Jeugdzorg)


Download

Overzicht aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdzorg


Download

Het eerste Advies van de Commissie Financiering Jeugdzorg


Download

Brief aan Rouvoet over publiekscampagne kindermishandeling


Download

Ontwikkeling wachtlijsten provinciale jeugdzorg


Download

Wachtlijsten Jeugdzorg bijlage


Download
Laad meer berichten