Documenten

Cap 1 januari 2017


Download

uitvrCAP 1 januari 2017


Download

Kernboodschap normalisering rechtpositie ambtenaren


Download

Rechtspositie ambtenaren


Download

Achtergrond normalisering rechtspositie ambtenaren


Download

QA normalisering rechtspositie


Download

Rapport Leeuwendaal Evaluatie BBCF


Download

Getekende brief 3e gewijzigde druk van de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers


Download

Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers incl modelgedragscodes 3e druk


Download

Erratum aanstelling garantiebanen


Download

Arbeidsvoorwaarden medewerkers met een arbeidsbeperking


Download

Feiten en fabels m.b.t. normalisering


Download

Brief aan vakbonden over loonruimteovereenkomst sector provincies


Download

Modelverordening rechtspositie gedeputeerden en Statenleden 2015


Download

Slotbijeenkomsten Functiecreatie bij gemeenten en provincies


Download

Presentatie HRM trendlezing Lars Doyer


Download

Presentatie HRM trendlezing Arie Piet


Download

Een eerste blik: Een inventarisatie van de ervaringen met jobcarving en functiecreatie in gemeenten en provincies


Download

Personeelsmonitor 2013


Download

Inzetbrief SCO voor aanpassing van de ABP-pensioenregeling


Download

Handreiking integriteit van politiek ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen


Download

Toelichting IKB


Download

Concept landelijk Sociaal Beleidskader, 22 februari 2011


Download

Cao Provincies juni 2012


Download
Laad meer berichten