KOMPAS 2020 live - 30 juni 2015

IPO presenteert voor alle (nieuwe) leden van Provinciale Staten:

Kompas 2020 Live

Nederland staat voor tal van maatschappelijke opgaven. Steeds vaker worden deze aangepakt in dynamische netwerken. Die ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de wijze waarop provincies bijdragen aan de samenleving van morgen. Hierover gaat KOMPAS 2020: een leidraad voor de provincies in de komende tijd.

De maatschappelijke opgaven zijn bepalend voor de manier van besturen. Dat betekent dat we provincies in verschillende rollen tegenkomen: de ene keer als toezichthouder, belangenbehartiger of regisseur, de ander keer als opdrachtgever, verbinder, wegbereider of in een uitvoerende rol.

Al die rollen vragen uiteenlopende competenties en een eigentijdse bestuursstijl. Wij laten u kennismaken met drie voorbeeldprojecten  waarin provinciebestuurders en statenleden samen met andere overheden en maatschappelijke partners werken aan de opgaven in de regio.