Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit 24 leden die zijn voorgedragen door Provinciale Staten: twee Statenleden per provincie.  De Algemene Vergadering voert de ‘governance’-rol binnen de vereniging uit. De Algemene Vergadering benoemt het bestuur en keurt de Meerjarenagenda en de Jaarplannen alsmede het Jaarverslag en de Jaarrekening van het IPO goed. 
 

De leden van de Algemene Vergadering zijn:

dhr. W. Bakker (Noord-Brabant)

mevr. L. Bonnevits-de Jong (Zuid-Holland)

mevr. H. Chidi (Utrecht)

mevr. R.H. Courtz  (Overijssel)

dhr. J. Germs (Utrecht)

mevr. D.C.E. De Haas (Groningen)

dhr T.A. Dorrepaal (Fryslân)

mevr. A.A.J. Jellema (Noord-Holland) 

dhr. M.C.A. Klein (Noord-Holland)

dhr. B. Maas (Noord-Brabant)

mevr. S. Rotscheid (Flevoland)

mevr. B.G.J.H. Rutten (Overijssel)

dhr. A. Schmaal (Groningen)

dhr. J.N. Simonse (Flevoland)

dhr. J. Smits (Drenthe)

dhr. J. Van de Velde (Zeeland)

dhr. F.A. Spoelstra (Gelderland)

mevr. L. Van Milaan (Gelderland)

mevr. H. Sahin (Zuid-Holland)

dhr. H. van Soest (Limburg)

dhr. H.K. Balgobind (Fryslân)

dhr. A.G.M. Veraart (Zeeland)

dhr. J. Verhoijsen (Limburg)

dhr. P. Zwiers (Drenthe)

 

Vragen?

Voor nadere informatie of vragen betreffende de Algemene Vergadering kunt u contact opnemen met de Hester Menninga van het IPO.