IPO Zomercolumn 2015

In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en provinciaal begaan met het dossier. Kortom, de IPO Zomercolumn 2015: een #mustread  

Het overzicht van de 2015 ‘IPO Zomercolumn’ treft u hieronder aan in volgorde van verschijning. De Zomercolumns van 2014 vindt u hier

 

Ed Nijpels, voorzitter Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei
14 juli 2015
 
Wybren Jorritsma, projectmanager bij de provincie Fryslân. In 2014 Jongere ambtenaar van het jaar
16 juli 2015
 
Siem Jan Schenk voorzitter van LTO Noord
21 juli 2015
 
Arno Visser is lid van het college van de Algemene Rekenkamer en wordt per 15 oktober 2015 benoemd tot algemeen directeur van de Algemene Rekenkamer
23 juli 2015
 
Stefan Kuks is Watergraaf bij waterschap Vechtstromen en bestuurslid van de Unie van Waterschappen
28 juli 2015
 
Peter van der Knaap is directeur-bestuurder van SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
30 juli 2015
 
Edward Stigter is directeur van het interdepartementaal programma Eenvoudig Beter
4 augustus 2015
 
Hank Bartelink is directeur van LandschappenNL (www.landschappen.nl), het samenwerkingsverband van Landschapsbeheer Nederland (www.landschapsbeheernederland.nl) en De12Landschappen (www.de12landschappen.nl)
6 augustus 2015
 
Jeroen Bartelse is algemeen secretaris en directeur bij de Raad voor Cultuur
11 augustus 2015
 
Hans Leeflang is projectdirecteur Jaar van de Ruimte bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
13 augustus 2015
Pieter Tordoir is hoogleraar economische geografie en planologie aan de UvA en directeur-eigenaar van de onderzoekspraktijk Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir
18 augustus 2015
 
Walter Kooy is projectdirecteur van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN)
19 augustus 2015
 
Rinke Zonneveld is directeur van InnovationQuarter: de regionale ontwikkelmaatschappij van Zuid-Holland
 
Peter Smits is directeur van A&O-fonds
 
Maxime Verhagen is voorzitter van Bouwend Nederland