Over het IPO / IPO Zomercolumn 2014

ZON.jpgIn de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en provinciaal begaan met het dossier. Kortom, de IPO Zomercolumn 2014: een #mustread  

Het overzicht van de 2014 ‘IPO Zomercolumn’ treft u hieronder aan in volgorde van verschijning. 

 

Provincies laat het stralen! Laat het gisten!Co Verdaas, Directeur van het Centre for Development Innovation, Wageningen University14 juli 2014

Michaël van Straalen, Voorzitter MKB-Nederland
17 juli 2014
 
Jan van Selm, Directeur OV-bureau provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen
22 juli 2014
 
Wijnand van der Sanden, provinciaal archeoloog bij de provincie Drenthe
24 juli 2014
 
Geert Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel (2002 - 2011)
29 juli 2014
 
Sharon Kroes, Debat.nl, co-auteur "Overtuigend debatteren: alle technieken, tips en trucs".
31 juli 2014
 
Rob van Eijkeren, coördinator Huis van de Nederlandse provincies
5 augustus 2014
 
Ton Hirdes, directeur Nederlandse Wind Energie Associatie
7 augustus 2014
 
Saskia Borgers, directeur Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
12 augustus 2014
 
Peter Smits, directeur A&O Provincies
14 augustus 2014
 
Mark Dzoljic, lid jongerenraad provincie Overijssel
19 augustus 2014
 
Walter Kooy, Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer
21 augustus 2014
Jildau Schuilenburg, Secretaris Vestigingszaken Detailhandel Nederland
25 augustus 2014
 
Jop Fackeldey, wethouder Lelystad
28 augustus 2014

Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer