"De Europese agenda van de provincies realiseren!"
IPO Zomercolumn: Rob van Eijkeren

Soms bespeur ik scepsis  over de invloed die we als provincies kunnen hebben op de Europese besluitvorming. Dat begrijp ik wanneer ik kijk naar een algemeen Euroscepsis, naar de kennis over de werkwijze van Europa of naar de gevoelde afstand tussen de provincie en Brussel. Vanuit de vooruitgeschoven post van het Huis van de Nederlandse Provincies twijfel ik niet aan onze beïnvloedingskansen.  

Dat vraagt om uitleg. Willen de provincies hun doelen bereiken dan ben ik ervan overtuigd dat we deze bereiken met onze kennis en ervaring. Door in een vroeg stadium onze  expertise en ervaring te delen met de Europese beleidmakers, met de Europese Commissie, kunnen we bijdragen aan goed Europees beleid.  Het is slechts een klein ambtenarenapparaat dat zeer wel open staat voor de inbreng vanuit de regio en voor de praktijk van het werkveld. Zo helpen de provincies de Europese Unie haar doelen te bereiken en op zeker moment zal zich dat terugbetalen voor de provincies. We kunnen onze doelen sneller bereiken als die bijdragen aan het bereiken van de Europese doelen en vice versa.

Provincies hebben namelijk unieke kennis en kunde die ingezet wordt en kan worden voor EU-beleid. Dat we daar op zijn tijd ook iets voor terug vragen is vanzelfsprekend. Europees beleid en Europese financiering helpen op hun beurt provinciale doelen te bereiken. Een pragmatische en praktische benadering die in een tijd van algemeen Europa scepticisme werkt.     De kansen liggen voor het oprapen wanneer onze bestuurders en experts gezamenlijk de provinciale inbreng paraat hebben. Samen met het rijk, dat formeel  eindverantwoordelijke is in het Europese besluitvormingstraject, en andere mede-overheden kunnen wij Europese wet- en regelgeving beïnvloeden. De provinciale belangenbehartiging gaat om het positief beïnvloeden van EU wet- en regelgeving om na vaststelling effectieve, efficiënte en eenvoudig uitvoerbare wet- en regelgeving te hebben.

De positie van het rijk in relatie tot medeoverheden én de EU is aan het veranderen. Gezamenlijk gaan we nu optrekken in de beleidsvoorbereiding, in de onderhandelingen 'thuis' en in 'Brussel', en in de omzetting en implementatie van vastgestelde EU wet- en regelgeving. Dit najaar slaan we de handen ineen met 'pilots' op actuele EU-onderwerpen zoals luchtkwaliteit en biodiversiteit. In het voorjaar van 2015 worden de uitkomsten bestuurlijk bekrachtigd tussen rijk, IPO, VNG en UvW. Een mooie aanloop naar het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016….

Rob van Eijkeren Coördinator Huis van de Nederlandse Provincies / House of the Dutch Provinceswww.nl-prov.eu

------------------------------------------------------------------

 ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een nieuw of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2014 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.