Die windmolens draaien ook voor jou
IPO Zomercolumn: Ton Hirdes

Een aantal jaren geleden waren een paar Amerikaanse scholieren op bezoek. Terwijl we nietsvermoedend door de stad reden, begonnen ze ineens te gillen: ‘A windmill, a windmill!’. Nu voelden ze zich pas écht in Nederland, het land van de vele, vierwiekige windmolens.

Ja. Windmolens maken aardig wat los. Moderne windturbines ook. Waar de een fervent voorstander is, wijst de ander ze af.  Een grote meerderheid van de Nederlanders, blijkt steeds weer uit onderzoeken, is voor meer windenergie. Het is schone energie, maakt ons onafhankelijker van politiek risicovolle regio’s en we beseffen dat we geleidelijk afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen.

Er is, zeker bij concrete projecten, ook oppositie tegen windenergie. Waar veranderingen plaatsvinden of nieuwe ontwikkelingen komen, leidt dat logischerwijze tot begrijpelijke vragen en onzekerheid van betrokkenen, die serieuze antwoorden en het zoeken van mogelijke oplossingen verdienen. Dat is bij windenergie niet anders dan bij ontwikkelingen als een nieuwe snelweg, een flatgebouw of hoogspanningsleiding.

Maar in het protest tegen wind gaat de discussie soms eigenlijk niet eens om die begrijpelijke vragen en onzekerheden. De kritiek is dan bijvoorbeeld eigenlijk gericht tegen klimaatbeleid en wind is voor velen nu eenmaal het symbool van duurzaamheid. Dan worden ook veel fabels over wind verteld en wordt gepoogd onzekerheden te versterken. Dat maakt het voor regionale en lokale bestuurders en politici niet gemakkelijker.

Nu hebben de Provincies een grote opgave waar het om windenergie gaat. In het Bestuursakkoord met het ijk heeft elke provincie een eigen resultaatverplichting voor 2020 op zich genomen. Een hele opgave om die deadline te halen. Ook vanwege al die lokale discussies over windenergie en de twijfels die daardoor bij lokale besturen ontstaan.

Dan zou het helpen als zich méér mensen uitspreken vóór wind, als duidelijk wordt wat de feiten en wat de fabels zijn en vooral ook waaróm windenergie: nut en noodzaak. De windsector en Natuur & Milieu zijn daartoe de campagne ‘Die molens draaien ook voor jou’ gestart.  De boodschap: om lekker te kunnen leven, heeft de moderne mens heel veel energie nodig – en windmolens leveren daar een (groeiende) bijdrage aan, voor iedereen.

Een dergelijk verhaal moet de windsector en milieubeweging niet als enige vertellen. Integendeel. Het zou goed zijn als ook Rijk en provincies duidelijk stelling nemen en het waarom uitleggen. Elke provincie zal daarbij natuurlijk naar de eigen provinciale invalshoek kijken, maar als een aantal boodschappen gedeeld worden, versterkt dat het gezamenlijke verhaal en dat helpt weer lokale bestuurders en politici bij hún verhaal. Door op de provinciale websites te linken naar www.windvoorjou.nl wordt het verhaal al versterkt – en natuurlijk gaan we graag het gesprek aan over de ideeën en wensen vanuit de provincies.

Zo kunnen we samen het positieve beeld dat de meeste Nederlanders over windenergie hebben verder versterken. Nu al rijdt menig ouder door Nederland met kinderen op de achterbank die die windmolens heel gewoon en stoer vinden. Met net zo’n positief gevoel als die Amerikaanse scholieren. Logisch ook – want laten we eerlijk zijn: wind hoort er al lang gewoon bij in Nederland. Die windmolens zijn van ons allemaal.

Ton Hirdes is directeur van de Nederlandse Wind Energie Associatie. In NWEA werken de bedrijven en organisaties samen die in Nederland actief zijn in windenergie.

die molens draaien ook voor jou

---------------------------------------------------------------------------------------

ZON.jpgOver de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een nieuw of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2014 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.