"RUD Utrecht gaat voor een tien!"
IPO Zomercolumn: Saskia Borgers

plaatje RUD Utrecht De laatste RUD van Nederland is een feit en hij staat als een huis. De RUD Utrecht is een omgevingsdienst van elf gemeenten en de provincie Utrecht. Een dienst met zo’n 3.500 bedrijven in portefeuille waar we alle milieutaken voor uitvoeren en nog eens 3.000 bedrijven, ingebracht door de gemeente Utrecht, waarvoor we de vergunningen en de meldingen doen. De RUD Utrecht onderscheidt zich in haar taken niet van andere RUD’s, behalve dat ze de hekkensluiter is in een reeks van 28.

Wat wel weer een voordeel is, want zo leren we van de successen en kinderziektes van anderen. Als de organisatie stevig op de rit staat, gaan we een fusie met de Omgevingsdienst regio Utrecht onderzoeken. Op termijn zijn er dus niet twee maar is er één RUD voor de provincie Utrecht.

Top-prestatie-indicator

De RUD Utrecht wil een betrouwbare gesprekspartner zijn voor de twaalf opdrachtgevers. Ons voornaamste doel is dat we waar maken wat er in de DVO’s staat. Dat we zoveel comfort bieden dat we vanzelfsprekend ook de plustaken, de flora- en faunataken en de ruimtelijke ordeningstaken mogen uitvoeren. Daar gaan we voor! We hoeven niet de beste van Nederland te worden. We willen de RUD zijn die bij haar opdrachtgevers een tien krijgt voor klanttevredenheid. Met deze top-prestatie-indicator werken we de komende jaren aan onze dienstverlening.

Communicerende vaten

Nu we zien dat de uitvoering van de milieutaken gemeenten zekerheid geeft, lijkt het erop dat we een volgende stap kunnen gaan zetten. Het omgevingsplan gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. De koudwatervrees van vijf jaar geleden om de ruimtelijke ordeningstaken te beleggen bij uitvoeringsdiensten lijkt minder te worden. Ook in de wereld van RO wordt immers gewerkt aan VTH-taken. Bouwen en milieu zijn als communicerende vaten. RUD’s begrijpen best dat er soms wat te schipperen moet zijn tussen het algemeen belang en het belang voor een gemeente of een bedrijf. Dat is nu ook zo. Als een zwemwaterlocatie dermate is vervuild met blauwalg, dan treden we op, maar overleggen natuurlijk eerst wat voor dat moment het juiste instrument is: een waarschuwing, sluiting of dwangsom. De RUD in de rol van adviseur en uitvoerder, het bevoegd gezag als uiteindelijke verantwoordelijke. Onder deze condities kunnen de RUD’s ook de ruimtelijke, water- en natuurtaken uitvoeren. De grootste impact van de omgevingswet zal naar mijn idee dan ook de flexibiliteit bij de afwegingsruimte zijn. Dat vraagt bij de RUD’s nieuwe vaardigheden, aanpassing van werkprocessen en digitale systemen. 

Voor nu concentreren we ons op de taken waarvoor we hebben ingetekend. Over twee jaar kijken we terug op een fantastische samenwerking die de maximale tevredenheid heeft opgeleverd. Pas dan kijken we ook waar er kansen liggen om taken uit te breiden en de samenwerking te intensiveren. Wij van RUD-Utrecht hebben er zin. We komen graag bij anderen op bezoek om ons te laten inspireren.

Saskia Borgers, directeur RUD Utrecht

Van oorsprong is Saskia Borgers milieukundig ingenieur. Tot eind 2012 was ze algemeen directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Haarlem. Daarvoor was ze directeur-generaal Milieu bij het ministerie van VROM, gemeentesecretaris bij de gemeente Purmerend en hoofd bureau projecten Ruimtelijke Ontwikkeling en communicatieadviseur bij de provincie Zuid Holland. Saskia werkt ook als senior-adviseur bij WagenaarHoes, organisatieadvies in Driebergen.

-----------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en

provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2014 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.