DaaROM Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
IPO Zomercolumn Rinke Zonneveld

Eén van de hoofdtaken van provincies is het stimuleren van de regionale economie. En één van de belangrijkste instrumenten die provincies daarbij hebben zijn hun Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

WaaROM Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen? Vaak is het goed om het bij de droge feiten te houden. Volgens onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen zijn wij als investeerder betrokken bij meer dan 50% van de vroege fase investeringen in innovatieve bedrijven. De ROM’s zijn daarmee met afstand de grootste verstrekkers van risicokapitaal in Nederland. Meer groei, daaROM!

Van alle buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen is een groot deel hier gekomen met actieve ondersteuning van onze acquisitie-afdelingen. Van Tesla in Tilburg, tot de datacenters van Google in de Eemsmond. Meer werkgelegenheid, daaROM!

Met onze business development mensen brengen we jaarlijks tientallen nieuwe samenwerkingsverbanden van innovatieve MKB’ers onderling en met kennisinstellingen en overheden tot stand. Nieuwe clusters bouwen, Smart Industry fieldslabs, businessconsortia, programma’s op maatschappelijke thema’s. Wij jagen aan en realiseren met en voor ondernemers. Meer innovatie, daaROM!

En toch zijn de harde feiten maar het halve verhaal. Wij zijn verbinders en versnellers. We verbinden startups, MKB’ers en het grootbedrijf binnen sectoren en tussen sectoren. We leggen de verbindingen met financiers, met kennisinstellingen en met overheden. We zijn de verbindende schakel tussen de ambities van het nationale topsectorenbeleid en sterke regionale clusters. We kennen niet alleen duizenden en duizenden ondernemers. We werken dagelijks met ze. Aan de maatschappelijke uitdagingen van morgen en de economische kansen van vandaag.

We werken als ROM’s samen over de grenzen van regio’s heen om die kansen te benutten. En leggen ook actief verbindingen met topclusters in andere regio’s wereldwijd. Door innovatieve ondernemers te financieren, innovatie en ontwikkeling aan te jagen en buitenlandse bedrijven naar Nederland te werven, treden we op als groeiversneller. Voor individuele bedrijven, voor de regionale concurrentiekracht en voor de nationale economie. DaaROM Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen!

Voor de toekomstige welvaart en werkgelegenheid is het cruciaal om nu vol in te zetten op de vernieuwing van de economie: schoner, slimmer, zuiniger, veiliger en gezonder. Nog meer dan nu het geval is kunnen Rijk, provincies en steden hiervoor de handen echt ineenslaan. WaaROM? DaaROM!

foto ROM's.jpg

V.l.n.r: Rinke Zonneveld (InnovationQuarter), Jérôme Verhagen (LIOF), Karin van Willigen (Oost NV), Jan Pelle (BOM) en Siem Jansen (NOM).

 

Over de auteur: Rinke Zonneveld is directeur van InnovationQuarter: de regionale ontwikkelmaatschappij van Zuid-Holland. De overige ROM's zijn BOM / NOM / LIOF / Oost NV

------------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en

provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2015 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.