Energietransitie in beweging
IPO Zomercolumn Ed Nijpels

Energietransitie ziet er in iedere provincie weer anders uit. Zoveel is mij duidelijk geworden tijdens een overleg  onlangs met een aantal vertegenwoordigers uit de provincies. Sommige werken met een provinciaal Energieakkoord en andere pakken de transitie vooral projectmatig op. Een goede of slechte aanpak is er wat mij betreft niet. In eerste instantie zeg ik: zolang er maar actie wordt ondernomen. Als het gaat om energietransitie hebben we in Nederland namelijk veel te lang stil gestaan.

Toch kan het uitwisselen van ervaringen meerwaarde hebben. Niet iedere provincie hoeft opnieuw het wiel uit te vinden. Tijdens het eerder genoemde overleg bleek dat de werkwijzen van provincies totaal verschillend kunnen zijn. Dat is jammer. Voor het oplossen van hetzelfde probleem lijkt mij dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken.

 

ed nijpels.jpg

 

Voortvarend opgepakt
Het IPO heeft de afgelopen periode echt werk gemaakt van de energietransitie. Zij hebben dit voortvarend opgepakt en ik durf te zeggen: zij hebben hun huiswerk goed gedaan. Eerder dit jaar ben ik aanwezig geweest bij de ondertekening van twee regionale energieakkoorden in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Een provincie als Overijssel heeft dan wel geen eigen Energieakkoord, maar werkt met het programma Nieuwe Energie voortvarend met name op het gebied van zonne-energie. Maar het Noorden is een koploper in het samenwerkingsverband Switch, waarin de noordelijke provincies samenwerken aan het versnellen van de energieagenda. In de Energiemonitor zijn de vorderingen in één oogopslag te zien.
 
Hulde voor provincies
Het zijn voorbeelden die inspiratie aan de overige provincies kunnen geven. Voor de voortgang van de energietransitie is niet alleen een nationaal Energieakkoord van belang, maar juist ook de initiatieven in de provincies en regio’s. Vandaar dat ik hoop dat ik dit jaar nog meerdere keren wordt uitgenodigd om de ondertekening van provinciale energieakkoorden bij te wonen. Het versnellen van de energieagenda kent overigens ook de nodige hindernissen. Soms kan dat gewoon de politieke realiteit zijn. In verkiezingstijd worden discussies vanuit een andere invalshoek gevoerd. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het onderwerp wind op land dan constateer ik op basis van de feiten dat bijna alle provincies zich aan de afspraken houden. Hulde daarvoor.
 
In beweging
In de afgelopen verkiezingstijd leek dat af en toe toch een andere kant op te gaan. Duidelijk is dat we in deze transitieperiode de burgers niet moeten vergeten. Betrokkenheid van overheden, maatschappelijke organisaties en universiteiten is van belang, maar het zelfbewustzijn van de burgers is zo mogelijk nog essentiëler voor het welslagen van onze doelen. 2015 is voor die doelen een belangrijk jaar. Alle afspraken die in 2013 in het nationale Energieakkoord  zijn vastgelegd, moeten aan het einde van dit jaar zijn vertaald. In oktober komen de cijferaars van ECN en PBL met hun doorrekening van het Energieakkoord in de Nationale Energieverkenning. Dan wordt duidelijk of we volgens de berekeningen op koers liggen en de benodigde petajoules gaan halen. Natuurlijk zijn deze cijfers belangrijk, maar ik vind het belangrijker dat we op nationaal, provinciaal en regionaal niveau voor de energietransitie in beweging zijn gekomen.
 

Over de auteur: Ed Nijpels is voorzitter Commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei daarvoor was hij onder andere lid van de Tweede Kamer, minister en commissaris van de Koningin in Fryslân.

------------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en
provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2015 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.