Lering en vermaak: strand en zon
IPO Zomercolumn Peter Smits

Buenas noches mi amor….. Voor het eerst in jaren moesten we zonder de zachte droefgeestige stem van Dalida de zomer door. Geen Avondetappe meer met Mart, geen slotlied meer. Wel barstte de tv-zomer weer als vanouds van de herhalingen omdat reclameopbrengsten in de zomerperiode flink lager zijn, zo schijnt het.

Het zijn dikwijls niet de meest spannende programma’s, maar bij één herhaling bleef ik hangen: het DWDD-zomercollege van Gijs Scholten van Aschat over Shakespeare. Het was een boeiende les over een briljant toneelschrijver en ingetogen acteren. Pierre Bokma, wat een kanjer, in de rol van Romeo.

Ik moet eraan denken met het oog op de stip op de horizon in 2020. Ook provincies zullen in de toekomst in verschillende rollen te zien zijn. Maatschappelijke opgaven worden steeds vaker in dynamische netwerken aangepakt. Die ontwikkeling heeft gevolgen voor de wijze waarop provincies bijdragen aan de samenleving van morgen, constateert KOMPAS 2020. Op het toneel van maatschappelijke opgaven heeft de provincie de ene keer de rol als toezichthouder, belangenbehartiger of regisseur, de andere keer als opdrachtgever, verbinder, wegbereider of in een uitvoerende rol.

Die verschillende rollen vragen in de toekomst andere kennis en vaardigheden of, zo men wil, competenties van medewerkers bij provincies. Medewerkers krijgen bovendien grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen inzetbaarheid.

Het A&O-fonds Provincies stimuleert en ondersteunt daarom medewerkers in hun loopbaanontwikkeling en vakmanschap. Ons project ProvinciE-learning bleek afgelopen jaar een groot succes. Medewerkers van provincies, en hun familieleden, kunnen binnen ProvinciE-learning gratis veertien tot twintig online cursussen volgen en certificaten behalen. 24/7, thuis, op het werk of tijdens hun vakantie op het strand. Al na tweeënhalve maand logde de duizendste cursist in. Het feest is op het gouvernement   gevierd. Het moderne leren via ProvinciE-learning komt duidelijk tegemoet aan behoeften van medewerkers bij provincies. Met zicht op de 2000ste deelnemer is het project een blijvertje wat mij betreft.

En dit najaar gaan de gezamenlijke A&O-fondsen van provincies en gemeenten een flinke stap verder met het stimuleren van de eigen inzetbaarheid. De website Meesterinjewerk.nl is per 1 oktober dé landelijke site voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap voor medewerkers bij provincies en gemeenten. De website zet voor medewerkers alle informatie en loopbaaninstrumenten bij elkaar, zodat zij zelf de regie over hun eigen loopbaan kunnen nemen. Medewerkers kunnen ontwikkeltesten invullen, een E-portfolio opstellen en passende opleidingen vinden bij hun volgende ontwikkelstap. Door samenwerking met regionale mobiliteitsnetwerken blijven zij op de hoogte van vacatures en tijdelijke klussen in hun regio. Een meesterlijke website!

Dit najaar gaan we met een campagne en roadshow in provinciehuizen Shakespeareaans aandacht vestigen op Meesterinjewerk.nl. Komt dat allen zien! Voor nu twijfel ik of ik op mijn vakantieadres een online cursus zal gaan volgen, mijn e-portfolio zal bijwerken of Romeo en Julia nog eens zal herlezen? Ik ben er uit: To be or not to be…….Veel plezier en eenieder, al of niet met de vakantie al achter de rug, nog een zonnige tijd gewenst.  

Over de auteur: Peter Smits is directeur van A&O-fonds Provincies

------------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en

provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2015 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.