Maak het verschil
IPO Zomercolumn Edward Stigter

“Dit festival staat in het teken van de omgevingsvisie, waar nu aan gewerkt wordt. Het liefst samen met jou.” Dit stond in de uitnodiging van het festival ‘Jij kleurt Overijssel’ dat de provincie Overijssel onlang organiseerde. U zal begrijpen dat ik hier als directeur van het programma Eenvoudig Beter, gericht op de totstandkoming van de Omgevingswet, enthousiast van word. Overijssel is een voorloper door al aan een omgevingsvisie te werken. En ziet het gezamenlijke proces met haar inwoners als een feestje. Dat geeft vertrouwen in een goede uitvoering.

edward stigter.jpgAndere denk- en werkwijze
Om de beoogde winstpunten van de wet - minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk - te kunnen realiseren is het echt nodig dat de praktijk de wet omarmt. Dat bent u dus! En dat vraagt om meer dan het doorvoeren van wat nieuwe regels en toepassen van nieuwe instrumenten. De Omgevingswet vraagt om een andere denk- en werkwijze. Integraal werken, vroegtijdig met betrokkenen aan tafel en werken vanuit vertrouwen. Meedenken of een initiatief wel kan in plaats van checken of de regels het wel toestaan. Weg met de afvinklijstjes, ruimte maken voor initiatieven!
Cultuurverandering
Nu denkt u wellicht dat Overijssel laat zien dat dit proces al volop is ingezet. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Er zijn nog altijd provincies die zich bezig houden met details op lokaal niveau. Zij stellen in hun verordening regels aan onderwerpen die vergunningvrij zijn of waar ze niet het bevoegd gezag voor zijn. Daarnaast is er in de collegeakkoorden van de nieuwe provinciebesturen nog weinig aandacht voor de Omgevingswet. De cultuurverandering die bij de Omgevingswet hoort, zal nog veel inspanning vergen van bestuurders en van u.
 
Bestuursakkoord
Uiteraard zullen wij, samen met het IPO, de VNG, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat er alles aan doen om u te helpen bij de implementatie van de wet. Ook daarin trekken we weer samen op, net als bij de totstandkoming van het wetsvoorstel. En zoals we dat nu doen bij het maken van de uitvoeringsregelgeving.

Die gedeelde verantwoordelijkheid spreekt ook voor zich in het recent overeengekomen bestuursakkoord over de implementatie. Daarin onderschrijven we samen hoe alle partijen de implementatie vormgeven, hoe digitale ondersteuning van de wet tot stand komt en welke acties de gevraagde cultuurverandering ondersteunen. Inclusief alle financiële afspraken die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering. Het sluiten van dit akkoord onderstreept nog eens dat we het echt sámen gaan doen.

Nu al aan de slag
U staat er dus zeker niet alleen voor. Maar het is wel zaak dat u niet wacht op de invoering in de wet in 2018. Want wie in 2017 nog altijd 150 beleidsdocumenten en verordeningen heeft, vergunningaanvragen op papier beoordeelt of belanghebbenden pas voor het eerst bij de rechter treft, profiteert niet van de mogelijkheden en kansen die de wet biedt. Kortom, u bent aan zet!
 

Over de auteur: Edward Stigter is directeur van het interdepartementaal programma Eenvoudig Beter

------------------------------------------------------------------ZON.jpg

Over de 'IPO Zomercolumn': In de ‘IPO Zomercolumn’ wordt vanuit een fris, een
nieuw, of ander perspectief een voor provincies belangrijke dossier belicht. De – speciaal voor deze gelegenheid genodigde –columnist is inhoudelijk betrokken bij en
provinciaal begaan met het dossier. Een overzicht van alle bijdragen aan de 2015 ‘IPO Zomercolumn’ treft u aan op de overzichtspagina.