Introductie IPO-bestuursleden

Het IPO heeft sinds 18 juni 2015 een nieuw bestuur. De Algemene Vergadering (AV) van IPO heeft hiermee ingestemd. Theo Bovens, Commissaris van de Koning Limburg is sinds 12 april 2018 voorzitter. 

Iedere provincie levert één gedeputeerde aan het IPO-bestuur. De samenstelling van het nieuwe IPO-bestuur is als volgt (onderaan de website vindt u ook een kort cv van de bestuurders):

bovens.jpg
Theo Bovens (CDA), Limburg
Voorzitter 
 
bestuur. Fleur Graper portret (2).jpg
Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66), Groningen
Portefeuille Mobiliteit

“Groningers moeten het eind van mijn periode ervaren hebben dat de provincie voor hun  belangen stond en problemen daadkrachtig te lijf zijn gegaan.De samenwerking binnen het IPO is belangrijk om het collectief provinciaal belang onder de aandacht te brengen en daar zet ik me graag voor in." 

bestuur. Klaas Kielstra.jpg
Klaas Kielstra (VVD), Fryslân
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

"Ruimte bieden voor burgers, bedrijven en natuur: dat is waar ik mij als gedeputeerde voor wil inzetten. Via het IPO wil ik hier graag aan bijdragen.” 

Cees Bijl.jpg Cees Bijl (PvdA), Drenthe
Werkgeverszaken_Eddie van Hijum_DSC6759.2.jpg
Eddy van Hijum (CDA), Overijssel
Portefeuille Werkgeverszaken
"Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan goede en moderne arbeidsverhoudingen en de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever"
Peter Drenth.jpg
Peter Drenth (CDA), Gelderland
Portefeuille Vitaal Platteland

 

Mirjam Maasdam.jpg Mirjam Maasdam-Hoevers (CDA), Utrecht
Portefeuille Ruimte en Water

" De nieuwe omgevingswet  brengt  een forse stelselherziening met zich mee en betekent een grote omslag in werkwijze in het gehele fysieke domein. Het biedt de kans om samen met de omgeving de fysieke leefomgeving wezenlijk integraal en samenhangend vorm te geven. Zo nemen wij als  gezamenlijke provincies  onze rol als zelfbewust midden-bestuur. Wij bieden daarbij ruimte voor initiatieven, en geven tegelijkertijd sturing aan gebiedsprocessen en regionale afstemming”. 

bestuur.fotoPost.2. (2).jpg Elisabeth Post (VVD), Noord-Holland
Portefeuille Financiën 

“De komende periode wordt de herverdeling van het provinciefonds een van de belangrijkste onderwerpen in het portefeuillehouderoverleg Financiën. Ik ben heel benieuwd naar het advies van de commissie Jansen over de herverdeling provinciefonds en ga met veel plezier de uitdaging aan om alle provincies op een lijn te krijgen.”

bestuur.rik_janssen (2).jpg Rik Janssen (SP), Zuid-Holland
Portefeuille VTH

"Ik vind het belangrijk dat we in de praktijk laten zien dat de provincie een betrouwbare partij is waar partijen waar we mee samenwerken op kunnen rekenen. Ik ben als bestuurder niet de gemeenschappelijke vijand maar de bondgenoot die met anderen oplossingen zoekt en voor elkaar krijgt."

Bende-Reu.jpg
Ben de Reu (PvdA), Zeeland
Portefeuille Water
"De komende jaren wil ik de link tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit versterken. Samenwerken aan belangrijke thema's zoals de zoetwatervoorziening voor de toekomst veilig stellen, en er samen voor zorgen dat de dijken in Nederland hoog en sterk blijven, zodat ons achterland goed beschermd is".
bestuur Bert Pauli profielfoto (2).jpg Bert Pauli (VVD), Noord-Brabant, 
Portefeuille Economie en voorzitter RE

 “Meer dan ooit staan economische regio’s in de belangstelling; vanwege hun verdienkracht, alerte innovatie-ontwikkeling en de maatschappelijk gewenste veranderingen. IPO kan als verbinder tussen provincie, rijk en Brussel een belangrijke bijdrage leveren aan de economische kracht en werkgelegenheid in onze provincies.”

Hans Teunissen1.jpg
Hans Teunissen (D66), Limburg
Penningmeester 
 
“Limburg is een provincie met een bijzondere dynamiek. We hebben hier meer grenskilometers met het buitenland, dan met onze Nederlandse buurprovincies. Deze bijzondere grensligging zorgt voor bijzondere vraagstukken: op het gebied van ruimtelijke ordening, stad en platteland, winkels en bedrijven, scholen en arbeidsmarkt. IPO biedt daarbij houvast en inspiratie, door én voor Limburg. Het IPO-bestuur houdt de blik breed en zorgt voor gezamenlijk draagvlak. Ik ben blij dat ik mijn Limburg daarin mag vertegenwoordigen.”
 
  
Adviseurs

De vier adviseurs van het IPO-bestuur zijn:

Wim Van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel.
Henk-Jan Bolding, provinciesecretaris Groningen.
Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland.
 
  van de donk.jpg henk jan bolding.jpg Han Polman.jpg