5 vragen aan... Elisabeth Post

 

bestuur.fotoPost.2. (2).jpg

 Elisabeth Post (VVD), Noord-Holland

Portefeuille Financiën

 

“De komende periode wordt de herverdeling van het provinciefonds een van de belangrijkste onderwerpen in het portefeuillehouderoverleg Financiën. Ik ben heel benieuwd naar het advies van de commissie Jansen over de herverdeling provinciefonds en ga met veel plezier de uitdaging aan om alle provincies op een lijn te krijgen.”

 
Welke kansen / uitdagingen ziet u als IPO-bestuurder op het gebied van de portefeuille Financiën?
De komende periode wordt de herverdeling van het provinciefonds een van de belangrijkste onderwerpen in het portefeuillehoudersoverleg Financiën. Ik ben heel benieuwd naar het advies van de commissie Jansen en ga met veel plezier de uitdaging aan alle provincies over de herverdeling op een lijn te krijgen.
Wat verwacht u van de samenwerking binnen IPO-verband?
Ik zie de laatste jaren dat de samenwerking steeds beter wordt. En dat is goed, want samen staan we sterk. Met een smalle en betekenisvolle agenda hebben we veel meer focus kunnen aanbrengen in datgene wat ons bindt.
 
Wat is uw drijfveer als bestuurder?
Er is maar een reden dat ik in de politiek zit en dat is om de samenleving een stukje beter te maken.
 
Wat is uw visie op het middenbestuur?
Ik ben een hartstochtelijk aanhanger van Thorbecke. De provincie is een onmisbare schakel in het bouwwerk van Thorbecke als verbinder tussen rijk en gemeenten.
 
Wat moeten ‘ze’ in Den Haag weten over de provincies?
Het is mijn rol om over te brengen wat er op provinciaal niveau speelt, inclusief de belangen van de inliggende gemeenten.
 
Wat is – naast Noord-Holland uiteraard – uw favoriete provincie en waarom?
Dat is een onmogelijke keuze. Iedere provincie heeft een uniek karakter en dat maakt ons, ondanks dat we veel overeenkomsten hebben, onvergelijkbaar.