5 vragen aan...Eddie van Hijum

2015 Eddie van Hijum_DSC6759 klein.jpg

 

 

 Eddy van Hijum (CDA), Overijssel

Portefeuille Werkgeverszaken

"Ik ben zeer gemotiveerd om bij te dragen aan goede en moderne arbeidsverhoudingen en de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever"

 
 
 
Welke kansen / uitdagingen ziet u als IPO-bestuurder op het gebied van uw portefeuille Werkgeverszaken?
Als portefeuillehouder Werkgeverszaken wil ik me inzetten voor de aantrekkelijkheid van de provincie als werkgever en voor moderne arbeidsverhoudingen. Het is belangrijk dat we als provincies goede en gemotiveerde medewerkers aan ons weten te binden. Het afsluiten van een nieuwe CAO is zowel een inhoudelijke kans als een bestuurlijke uitdaging.
 
Wat verwacht u van de samenwerking binnen IPO-verband
Provincies zijn zelfstandig functionerende overheden die hun eigen prioriteiten stellen. Maar als middenbestuur hebben we een gezamenlijk belang bij een stevige positionering in Den Haag en Brussel. Gezien worden en opkomen voor onze gerechtvaardigde belangen dus.
 
Wat is uw drijfveer als bestuurder?
Met inwoners en ondernemers samen problemen oplossen en kansen pakken. De overheid hoort het voertuig van de samenleving te zijn, maar is helaas soms een hindermacht. Als bestuurder kun je de overheid voor de samenleving laten werken.
 
Wat is uw visie op het middenbestuur?
Het middenbestuur heeft een beperkte, maar betekenisvolle rol. In tal van regionale kwesties kunnen we inwoners, ondernemers en gemeenten verbinden met hun collectieve belangen.
 
Wat moeten ‘ze’ in Den Haag weten over de provincies?
Dat provincies een effectieve bijdrage leveren aan een sterke economie, ruimtelijke kwaliteit en sociale verbindingen. Decentralisatie werkt.
 
Wat is – naast Overijssel  uiteraard – uw favoriete provincie en waarom?
Voor een 'opjrochte Fries' kan dat alleen maar Fryslân zijn. Net als Overijssel een gemeenschap van nuchtere, hard werkende en sociaal betrokken mensen. En net als Overijssel een prachtige, afwisselende en waterrijke provincie.