5 vragen aan...Klaas Kielstra

bestuur. Klaas Kielstra.jpg

 

Klaas Kielstra (VVD), Fryslân

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

"Ruimte bieden voor burgers, bedrijven en natuur: dat is waar ik mij als gedeputeerde voor wil inzetten. Via het IPO wil ik hier graag aan bijdragen.”

  

 

 

Welke kansen / uitdagingen ziet u als IPO-bestuurder voor de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling?Als provincies zijn wij aan het werk om de omstandigheden te scheppen dat gemeenten en bedrijven kunnen investeren en zo mensen aan het werk kunnen helpen. Als IPO kunnen we die vuist in gezamenlijkheid maken.

Wat verwacht u van de samenwerking binnen IPO-verband
Door samenwerking is één  en één  drie. Dat is de meerwaarde die het IPO kan geven.
 
Wat is uw drijfveer als bestuurder?
Ik wil graag bijdragen door zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben aan elkaar te verbinden en zo mijn provincie vooruit te brengen.
 
Wat is uw visie op het middenbestuur?
Een krachtig middenbestuur is de onmisbare schakel tussen de gemeenten en het Rijk. Wij pakken zaken op waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein.
 
Wat moeten ‘ze’ in Den Haag weten over de provincies?
Dat de provincies hun bestaansrecht hebben bewezen en blijven bewijzen en dat men daar ook respect voor heeft.
 
Wat is – naast Fryslân uiteraard – uw favoriete provincie en waarom?
Dat is de provincie Bouches-du-Rhône in Zuid-Frankrijk waar ik mijn zomervakanties doorbreng.