Vijf vragen aan...Rik Janssen

bestuur.rik_janssen (2).jpg

 Rik Janssen (SP), Zuid-Holland

 Portefeuille Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

"Ik vind het belangrijk dat we in de praktijk laten zien dat de provincie een betrouwbare partij is waar partijen waar we mee samenwerken op kunnen rekenen. Ik ben als bestuurder niet de gemeenschappelijke vijand maar de bondgenoot die met anderen oplossingen zoekt en voor elkaar krijgt."

 
Welke kansen / uitdagingen ziet u als IPO-bestuurder in relatie tot de portefeuille VTH?
Wij staan aan de lat om samen milieuknelpunten te voorkomen danwel weg te nemen. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn daarvoor belangrijke instrumenten. Provincies worden bevoegd gezag voor de meest risicovolle bedrijven. We zetten de consequente lijn van vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven voort. Voorspelbaar en consequent zijn daarbij belangrijke begrippen. Daarnaast zetten we in op het borgen van veiligheid en milieu in de nieuwe omgevingswet.
 
Wat verwacht u van de samenwerking binnen IPO-verband?
Met elkaar de schouders eronder om onze provincies veilig en leefbaar te houden.
 
Wat is uw drijfveer als bestuurder?
Dat we naast nadenken over de toekomst ook op een praktische manier dingen voor elkaar krijgen.
 
Wat is uw visie op het middenbestuur?
Een belangrijke bondgenoot voor gemeenten en Rijk op een schaal die kan initiëren en verbinden.
 
Wat moeten ‘ze’ in Den Haag weten over de provincies?
Dat ze allemaal een eigen karakter hebben, maar samen verantwoordelijkheid nemen.
 
Wat is – naast Zuid-Holland uiteraard – uw favoriete provincie en waarom?
Gelderland, omdat ik daar geboren en opgegroeid ben en daar nog steeds graag kom.