17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016

Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. De Kamer vindt dit wenselijk, omdat het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep aan te houden.

Het wetsvoorstel heeft ten doel de reorganisatieplannen van regionale omroepen uit te voeren. Het IPO vroeg de staatssecretaris om de bezuiniging van 17 miljoen per 2017 niet door te laten gaan omdat een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag bij de omroepen ontbreekt. Hieraan komt de Kamer nu grotendeels tegemoet.

Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media. De provincies houden de vinger aan de pols zolang de transitie ‘modernisering regionale publieke omroep’ met bezuiniging gaande is. 

Een meerderheid van de Kamerleden heeft dinsdag 6 december ook ingestemd met het laten uitvoeren van een nieuw onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland. Een onderzoeksopzet volgt voor de zomer van 2017. Volgens de Kamer stellen de snelle ontwikkelingen in het medialandschap de regionale omroepen voor grote uitdagingen. De journalistieke sector staat er in economische zin slecht voor en het medialandschap is fors veranderd onder invloed van digitalisering en internationalisering. Om die reden nam de Kamer moties aan die ten doel hebben de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot 6% en mediawijsheid op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs.


Gerelateerde berichten

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer

Investeringen in cultureel erfgoed: provincies denken mee

04 december 2017 - In het regeerakkoord is 325 miljoen vrijgemaakt voor erfgoedzorg.  Daar zijn de provincies erg blij mee. Het IPO doet aanbevelingen aan minister van Engelshoven (OCW, D66) voor nieuw beleid en beschrijft de inzet die de provincies voor zichzelf zien. De provincies willen de samenwerking met het Rijk op het gebied van het erfgoed graag actualiseren en voortzetten.
Lees meer