17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016

Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. De Kamer vindt dit wenselijk, omdat het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep aan te houden.

Het wetsvoorstel heeft ten doel de reorganisatieplannen van regionale omroepen uit te voeren. Het IPO vroeg de staatssecretaris om de bezuiniging van 17 miljoen per 2017 niet door te laten gaan omdat een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag bij de omroepen ontbreekt. Hieraan komt de Kamer nu grotendeels tegemoet.

Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media. De provincies houden de vinger aan de pols zolang de transitie ‘modernisering regionale publieke omroep’ met bezuiniging gaande is. 

Een meerderheid van de Kamerleden heeft dinsdag 6 december ook ingestemd met het laten uitvoeren van een nieuw onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland. Een onderzoeksopzet volgt voor de zomer van 2017. Volgens de Kamer stellen de snelle ontwikkelingen in het medialandschap de regionale omroepen voor grote uitdagingen. De journalistieke sector staat er in economische zin slecht voor en het medialandschap is fors veranderd onder invloed van digitalisering en internationalisering. Om die reden nam de Kamer moties aan die ten doel hebben de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot 6% en mediawijsheid op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs.


Gerelateerde berichten

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018 - De IPO consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad: het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie, is uit het wetsvoorstel gehaald.
Lees meer

De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

05 februari 2018 - De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!
Lees meer