17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016

Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. De Kamer vindt dit wenselijk, omdat het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep aan te houden.

Het wetsvoorstel heeft ten doel de reorganisatieplannen van regionale omroepen uit te voeren. Het IPO vroeg de staatssecretaris om de bezuiniging van 17 miljoen per 2017 niet door te laten gaan omdat een juridische grondslag voor een verdere efficiencyslag bij de omroepen ontbreekt. Hieraan komt de Kamer nu grotendeels tegemoet.

Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media. De provincies houden de vinger aan de pols zolang de transitie ‘modernisering regionale publieke omroep’ met bezuiniging gaande is. 

Een meerderheid van de Kamerleden heeft dinsdag 6 december ook ingestemd met het laten uitvoeren van een nieuw onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek in Nederland. Een onderzoeksopzet volgt voor de zomer van 2017. Volgens de Kamer stellen de snelle ontwikkelingen in het medialandschap de regionale omroepen voor grote uitdagingen. De journalistieke sector staat er in economische zin slecht voor en het medialandschap is fors veranderd onder invloed van digitalisering en internationalisering. Om die reden nam de Kamer moties aan die ten doel hebben de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot 6% en mediawijsheid op te nemen in de kerndoelen van het onderwijs.


Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer

Provincies onderschrijven ongelijke regionale spreiding cultuursubsidies en infrastructuur

24 november 2016 - In het Wetgevingsoverleg Cultuur is gesproken over de spreiding van cultuursubsidies en het geld voor (de verbetering van) de culturele infrastructuur.
Lees meer