Aan de slag met de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

18 december 2017

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar! Deze digitale gids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het nieuwe samenspel rondom de Omgevingswet.
De gids biedt hulp bij het organiseren van samenwerking, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van problemen.

Ontmoetingen met ondernemers, coöperaties, belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren van verschillende overheden hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan meer inzicht in mogelijke manieren van samenwerking. Er leven veel vragen: Hoe werkt het nieuwe samenspel in de praktijk? Wanneer kan ik op welke manier samenwerking organiseren? Wat doe ik dan en wat kan ik van anderen verwachten?

Vrij in het proces
Samenwerking en participatie zijn belangrijke pijlers binnen de Omgevingswet.
De Omgevingswet schrijft niet voor hoe samenwerking moet plaatsvinden, maar laat overheden zoveel mogelijk vrij om dit proces zelf in te richten. In een vroeg stadium met elkaar samenwerken vergroot de kwaliteit van de oplossingen en zorgt ervoor dat kennis en creativiteit direct op tafel komen.

Om een antwoord te geven op de vele vragen die er leven, is er nu de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet. De basis voor de gids is gelegd door de inbreng van iedereen die bij de Omgevingswet betrokken is. De gids, in co-creatie gemaakt door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, biedt een plek op het internet waar iedereen zijn verhaal kan delen.

Klik hier  voor de Inspiratiegids.

 


Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

31 juli 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer