Aan de slag met de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

18 december 2017

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar! Deze digitale gids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het nieuwe samenspel rondom de Omgevingswet.
De gids biedt hulp bij het organiseren van samenwerking, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van problemen.

Ontmoetingen met ondernemers, coöperaties, belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren van verschillende overheden hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan meer inzicht in mogelijke manieren van samenwerking. Er leven veel vragen: Hoe werkt het nieuwe samenspel in de praktijk? Wanneer kan ik op welke manier samenwerking organiseren? Wat doe ik dan en wat kan ik van anderen verwachten?

Vrij in het proces
Samenwerking en participatie zijn belangrijke pijlers binnen de Omgevingswet.
De Omgevingswet schrijft niet voor hoe samenwerking moet plaatsvinden, maar laat overheden zoveel mogelijk vrij om dit proces zelf in te richten. In een vroeg stadium met elkaar samenwerken vergroot de kwaliteit van de oplossingen en zorgt ervoor dat kennis en creativiteit direct op tafel komen.

Om een antwoord te geven op de vele vragen die er leven, is er nu de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet. De basis voor de gids is gelegd door de inbreng van iedereen die bij de Omgevingswet betrokken is. De gids, in co-creatie gemaakt door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, biedt een plek op het internet waar iedereen zijn verhaal kan delen.

Klik hier  voor de Inspiratiegids.

 


Gerelateerde berichten

Friesland presenteert zich op het Plein: “Wij willen hét voorbeeld zijn”

19 januari 2018 - Eind januari gaat het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018) officieel van start. Als voorproefje op de festiviteiten presenteerde de provincie Fryslân zich afgelopen dinsdag en woensdag op het plein in Den Haag. Op dinsdag kreeg de Haagse politiek het ‘Pleit fan Fryslân’ aangeboden door een Friese delegatie. Het ‘Pleit’ onderstreept het belang van kunst en cultuur en onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is. 
Lees meer

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer