Aan de slag met de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

18 december 2017

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar! Deze digitale gids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het nieuwe samenspel rondom de Omgevingswet.
De gids biedt hulp bij het organiseren van samenwerking, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van problemen.

Ontmoetingen met ondernemers, coöperaties, belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren van verschillende overheden hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan meer inzicht in mogelijke manieren van samenwerking. Er leven veel vragen: Hoe werkt het nieuwe samenspel in de praktijk? Wanneer kan ik op welke manier samenwerking organiseren? Wat doe ik dan en wat kan ik van anderen verwachten?

Vrij in het proces
Samenwerking en participatie zijn belangrijke pijlers binnen de Omgevingswet.
De Omgevingswet schrijft niet voor hoe samenwerking moet plaatsvinden, maar laat overheden zoveel mogelijk vrij om dit proces zelf in te richten. In een vroeg stadium met elkaar samenwerken vergroot de kwaliteit van de oplossingen en zorgt ervoor dat kennis en creativiteit direct op tafel komen.

Om een antwoord te geven op de vele vragen die er leven, is er nu de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet. De basis voor de gids is gelegd door de inbreng van iedereen die bij de Omgevingswet betrokken is. De gids, in co-creatie gemaakt door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, biedt een plek op het internet waar iedereen zijn verhaal kan delen.

Klik hier  voor de Inspiratiegids.

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer