Aan de slag met de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

18 december 2017

De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is klaar! Deze digitale gids is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het nieuwe samenspel rondom de Omgevingswet.
De gids biedt hulp bij het organiseren van samenwerking, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van problemen.

Ontmoetingen met ondernemers, coöperaties, belangenorganisaties, bestuurders en ambtenaren van verschillende overheden hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan meer inzicht in mogelijke manieren van samenwerking. Er leven veel vragen: Hoe werkt het nieuwe samenspel in de praktijk? Wanneer kan ik op welke manier samenwerking organiseren? Wat doe ik dan en wat kan ik van anderen verwachten?

Vrij in het proces
Samenwerking en participatie zijn belangrijke pijlers binnen de Omgevingswet.
De Omgevingswet schrijft niet voor hoe samenwerking moet plaatsvinden, maar laat overheden zoveel mogelijk vrij om dit proces zelf in te richten. In een vroeg stadium met elkaar samenwerken vergroot de kwaliteit van de oplossingen en zorgt ervoor dat kennis en creativiteit direct op tafel komen.

Om een antwoord te geven op de vele vragen die er leven, is er nu de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet. De basis voor de gids is gelegd door de inbreng van iedereen die bij de Omgevingswet betrokken is. De gids, in co-creatie gemaakt door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, biedt een plek op het internet waar iedereen zijn verhaal kan delen.

Klik hier  voor de Inspiratiegids.

 


Gerelateerde berichten

Introductie van de Newsroom

30 september 2018 -
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

‘Meer asfalt is een doodlopende weg’

24 september 2018 - Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’. 
Lees meer