Aan de slag met de Omgevingswet? Check de navigator 2.0

13 april 2018

De navigator laat zien wanneer je waaraan moet werken bij de implementatie van de omgevingswet binnen je provincie. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. De navigator neemt je stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op je vragen is de navigator vernieuwd.

In de vernieuwde versie van de Navigator 2.0 is het volgende gewijzigd:

  • Het hoofdproces ‘de provincie maakt toepasbare regels’ is als deelproces ondergebracht bij het hoofdproces de provincie maakt omgevingsdocumenten. Het maken van toepasbare regels is een deelproces bij het maken van de omgevingsverordening en past beter in dit hoofdproces.
  • Het thema de provincie werkte met anderen samen aan... is toegevoegd. Met behulp van dit thema wordt informatie gepresenteerd over de resultaten van allerlei samenwerkingsverbanden. Deze kennis draagt bij aan beter inzicht en overzicht van de verschillende (deel)producten uit het programma Aan de slag met de omgevingswet.
  • Op de landingspagina zijn de verbeterdoelen van de invoering van de omgevingswet opgenomen. Deze geven kader en richting aan de veranderingsopgave.
  • Op basis van informatie van het DSO-programma zijn de datums, waar mogelijk, aangepast aan de situatie maart 2018.
  • De globale planning van de acties van de provincies zelf, is grotendeels een afgeleide van de DSO-planning en schuift op. In een volgende versie van de Navigator wordt meer duidelijkheid gegeven over de planning van de provincies zelf.
  • In het onderdeel Informatiereis zijn teksten aangepast om meer duidelijkheid en meer eenduidigheid te krijgen.
  • De bouwsteen ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties’ (DROP) is toegevoegd.

www.navigatorprovincies.ipo.nl

 


Gerelateerde berichten

Introductie van de Newsroom

30 september 2018 -
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

‘Meer asfalt is een doodlopende weg’

24 september 2018 - Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’. 
Lees meer