Aan de slag met de Omgevingswet? Check de navigator 2.0

13 april 2018

De navigator laat zien wanneer je waaraan moet werken bij de implementatie van de omgevingswet binnen je provincie. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. De navigator neemt je stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op je vragen is de navigator vernieuwd.

In de vernieuwde versie van de Navigator 2.0 is het volgende gewijzigd:

  • Het hoofdproces ‘de provincie maakt toepasbare regels’ is als deelproces ondergebracht bij het hoofdproces de provincie maakt omgevingsdocumenten. Het maken van toepasbare regels is een deelproces bij het maken van de omgevingsverordening en past beter in dit hoofdproces.
  • Het thema de provincie werkte met anderen samen aan... is toegevoegd. Met behulp van dit thema wordt informatie gepresenteerd over de resultaten van allerlei samenwerkingsverbanden. Deze kennis draagt bij aan beter inzicht en overzicht van de verschillende (deel)producten uit het programma Aan de slag met de omgevingswet.
  • Op de landingspagina zijn de verbeterdoelen van de invoering van de omgevingswet opgenomen. Deze geven kader en richting aan de veranderingsopgave.
  • Op basis van informatie van het DSO-programma zijn de datums, waar mogelijk, aangepast aan de situatie maart 2018.
  • De globale planning van de acties van de provincies zelf, is grotendeels een afgeleide van de DSO-planning en schuift op. In een volgende versie van de Navigator wordt meer duidelijkheid gegeven over de planning van de provincies zelf.
  • In het onderdeel Informatiereis zijn teksten aangepast om meer duidelijkheid en meer eenduidigheid te krijgen.
  • De bouwsteen ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties’ (DROP) is toegevoegd.

www.navigatorprovincies.ipo.nl

 


Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

31 juli 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer