Aan de slag met de Omgevingswet? Check de navigator 2.0

13 april 2018

De navigator laat zien wanneer je waaraan moet werken bij de implementatie van de omgevingswet binnen je provincie. Vanaf oktober vorig jaar is de navigator te raadplegen. De navigator neemt je stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen, zodat je tijdig klaar bent voor het werken met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om nog beter richting te geven, kaders te bieden en antwoord te geven op je vragen is de navigator vernieuwd.

In de vernieuwde versie van de Navigator 2.0 is het volgende gewijzigd:

  • Het hoofdproces ‘de provincie maakt toepasbare regels’ is als deelproces ondergebracht bij het hoofdproces de provincie maakt omgevingsdocumenten. Het maken van toepasbare regels is een deelproces bij het maken van de omgevingsverordening en past beter in dit hoofdproces.
  • Het thema de provincie werkte met anderen samen aan... is toegevoegd. Met behulp van dit thema wordt informatie gepresenteerd over de resultaten van allerlei samenwerkingsverbanden. Deze kennis draagt bij aan beter inzicht en overzicht van de verschillende (deel)producten uit het programma Aan de slag met de omgevingswet.
  • Op de landingspagina zijn de verbeterdoelen van de invoering van de omgevingswet opgenomen. Deze geven kader en richting aan de veranderingsopgave.
  • Op basis van informatie van het DSO-programma zijn de datums, waar mogelijk, aangepast aan de situatie maart 2018.
  • De globale planning van de acties van de provincies zelf, is grotendeels een afgeleide van de DSO-planning en schuift op. In een volgende versie van de Navigator wordt meer duidelijkheid gegeven over de planning van de provincies zelf.
  • In het onderdeel Informatiereis zijn teksten aangepast om meer duidelijkheid en meer eenduidigheid te krijgen.
  • De bouwsteen ‘Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties’ (DROP) is toegevoegd.

www.navigatorprovincies.ipo.nl

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer