Aanbod Expertpool Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) voor provincies, gemeenten en waterschappen

05 Jan 2017

Provincies, gemeenten en waterschappen met MVI-ambities kunnen bij de Expertpool MVI een uurtje sparren met een expert én in bepaalde gevallen organisatiespecifieke ondersteuning 'on the job' krijgen. De Expertpool MVI organiseert daartoe op 16 en 19 januari in Utrecht spreekuren over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dat is tijdens de Week van de Circulaire Economie. 

Doel van de MVI-spreekuren
Tijdens het spreekuur kijken de experts op basis van hun kennis en ervaring samen met u hoe uw vraagstuk het beste kan worden opgepakt. De adviseurs in de Expertpool MVI bieden in bepaalde gevallen organisatiespecifieke ondersteuning 'on the job'. Dat kan voor 1 tot maximaal 5 dagen in een periode van maximaal 3 maanden. Een dergelijk traject is kosteloos voor provincies, gemeenten en waterschappen gedurende de pilotfase die loopt tot medio 2017.
 
De achtergrond  
De pilot Expertpool MVInkopen vormt onderdeel van het interdepartementale Plan van aanpak MVI waarvoor op 8 december ook het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 -2020 werd ondertekend door de Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden. Met het manifest spreken zij af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. De uitvoering van het plan van aanpak MVI is in handen van RVO.nl in samenwerking met het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo. De Expertpool MVI is er zowel voor ondertekenaars als voor niet-ondertekenaars van het manifest. 

Gerelateerde berichten

Commissie Verdienvermogen presenteert Manifest: urgentiebesef ontbreekt

08 Dec 2016 - Elk jaar moet er 400 miljoen euro worden geïnvesteerd in de regio’s. Met dat geld is een investeringsimpuls mogelijk voor ‘de ecosystemen van toonaangevende clusters’, de kansrijke regio’s. Dat is de boodschap van de expert-commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat, onder leiding van de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus. De Commissie heeft op 6 december haar manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ aangeboden aan Roos Vermeij, de voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken. Ook IPO-directeur Henry Meijdam maakte deel uit van de commissie.  
Lees meer

Provincies willen geen numerus fixus voor technische opleidingen

28 Oct 2016 - Het instellen van een numerus fixus voor acht technische opleidingen is geen goed idee vinden de 12 provincies. Zij roepen minister Bussemaker op om in gesprek te gaan met de technische universiteiten om een oplossing te vinden voor het capaciteitsvraagstuk. Juist nu is in de regio behoefte aan goed opgeleide technische arbeidskrachten.
Lees meer

Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 Oct 2016 - Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.
Lees meer