Aanpak geweld tegen ambtsdragers blijkt lastig

20 mei 2016

De Tweede Kamer hield woensdag deel twee van de hoorzitting over de integrale visie op de rechtspositie van publieke ambtsdragers. Minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA) heeft deze visie vorig jaar juni naar de Kamer gestuurd. In september sprak de Kamer al met vertegenwoordigers van decentrale overheden, deze week was het de beurt aan politie, Openbaar Ministerie en criminaliteitswetenschappers om hun licht te laten schijnen over het onderwerp bedreigingen van ambtsdragers.

‘Hoe groot is het probleem nu eigenlijk’, wilde de Kamer weten. En ook ‘hoe erg’. ‘Erg genoeg om het probleem aan te pakken’, was de unanieme opvatting van de insprekers. Punt is wel dat aantallen niet te noemen zijn en bedreigingen vaak lastig zijn te vervolgen. Er bestaat namelijk geen speciaal wetsartikel dat bedreigingen of intimidaties strafbaar stelt en juist dat lijkt het meest voor te komen. Een ambtsdrager die wordt gestalkt met de mededeling: ‘Ik weet waar uw kinderen naar school gaan’, doet daarvan niet zo gauw aangifte, en als het wel gebeurt dan is die bedreiging als zodanig niet strafbaar. ‘Wel zeer bedreigend en soms doorslaggevend voor het handelen van een ambtsdrager’, aldus de Raad voor de Rechtspraak. ‘Bereid je daarom als ambtsdrager voor’, is de oproep van beveiligingsbedrijf Cortex. ‘Met trainingen maken we ambtsdragers bewust en weerbaar: wat doe je als een agressief persoon je ’s avonds opwacht in het portiek van een appartementencomplex; hoe controleer je of je wordt achtervolgd als je met de auto naar huis rijdt.’

Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) pleit onder meer voor meer trainingen van publieke ambtsdragers. Over maatregelen en regels waar politiek Den Haag mee zou kunnen komen waren de insprekers minder helder. ‘Ik hoor van niemand van u een concrete vraag in onze richting’, vatte Manon Fokke (PvdA) samen.


Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer