Aanpak geweld tegen ambtsdragers blijkt lastig

20 mei 2016

De Tweede Kamer hield woensdag deel twee van de hoorzitting over de integrale visie op de rechtspositie van publieke ambtsdragers. Minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA) heeft deze visie vorig jaar juni naar de Kamer gestuurd. In september sprak de Kamer al met vertegenwoordigers van decentrale overheden, deze week was het de beurt aan politie, Openbaar Ministerie en criminaliteitswetenschappers om hun licht te laten schijnen over het onderwerp bedreigingen van ambtsdragers.

‘Hoe groot is het probleem nu eigenlijk’, wilde de Kamer weten. En ook ‘hoe erg’. ‘Erg genoeg om het probleem aan te pakken’, was de unanieme opvatting van de insprekers. Punt is wel dat aantallen niet te noemen zijn en bedreigingen vaak lastig zijn te vervolgen. Er bestaat namelijk geen speciaal wetsartikel dat bedreigingen of intimidaties strafbaar stelt en juist dat lijkt het meest voor te komen. Een ambtsdrager die wordt gestalkt met de mededeling: ‘Ik weet waar uw kinderen naar school gaan’, doet daarvan niet zo gauw aangifte, en als het wel gebeurt dan is die bedreiging als zodanig niet strafbaar. ‘Wel zeer bedreigend en soms doorslaggevend voor het handelen van een ambtsdrager’, aldus de Raad voor de Rechtspraak. ‘Bereid je daarom als ambtsdrager voor’, is de oproep van beveiligingsbedrijf Cortex. ‘Met trainingen maken we ambtsdragers bewust en weerbaar: wat doe je als een agressief persoon je ’s avonds opwacht in het portiek van een appartementencomplex; hoe controleer je of je wordt achtervolgd als je met de auto naar huis rijdt.’

Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) pleit onder meer voor meer trainingen van publieke ambtsdragers. Over maatregelen en regels waar politiek Den Haag mee zou kunnen komen waren de insprekers minder helder. ‘Ik hoor van niemand van u een concrete vraag in onze richting’, vatte Manon Fokke (PvdA) samen.


Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer