Ambassadeur Strategisch Plan Verkeersveiligheid van start

31 augustus 2018

Vanaf deze week krijgt het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) een extra impuls met de start van een ambassadeur verkeersveiligheid. Hij gaat met en namens de samenwerkende overheden aan de slag voor een integrale verbetering van de verkeersveiligheid in heel Nederland. De samenwerkende overheden zijn IPO, VNG en het Rijk. Zij werken samen aan het SPV vanuit een nieuwe insteek, waarbij verkeersveiligheidsmaatregelen zijn gericht op het (preventief) bestrijden van risico’s in plaats van het (reactief) aanbrengen van verbeteringen op locaties waar ongevallen hebben plaatsgevonden.

De ambassadeur, Pieter Litjens, start deze week met gesprekken bij gemeenten en provincies om het SPV onder de aandacht te brengen. Ook inventariseert hij hoe bestuurders van de betrokken overheden aankijken tegen het SPV en wat zij van elkaar verwachten. Dit najaar brengt hij hiervan verslag uit.

Lees meer op de site van het IPO en op  de site van de VNG. 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Gerelateerde documenten