Provincies eenstemmig over het regeerakkoord 

16 oktober 2017

Verschillende provincies hebben hun analyse van het regeerakkoord op internet geplaatst. Zij zijn eenstemmig: er is grote waardering voor het feit dat de nieuwe regering nauw wil samenwerken met de medeoverheden. Dat biedt kansen voor provincies en regio’s. De provincies gaan die samenwerking met het kabinet graag aan.

Groningen wil zo snel mogelijk aan de slag. ‘Nu moeten we doorpakken’ zegt commissaris van de Koning René Paas. De provincie is blij dat de gaswinningsproblematiek serieus wordt genomen door het nieuwe kabinet. Ook is Groningen positief over het regiofonds voor economische versterking en leefbaarheid: 50 miljoen euro per jaar voor de regio’s. Groningen staat in de startblokken om met de nieuwe minister concrete afspraken te maken. 

Voor Friesland biedt het regeerakkoord veel kansen. De provincie noemt het uitbouwen van de circulaire economie en het verduurzamen van woningen in het kader van energiebesparing en groene stroom. Positief is ook dat de nieuwe coalitie de regio meer mogelijkheden geeft om te experimenteren.   Lees verder

Ook Utrecht ziet dat veel voorstellen uit het regeerakkoord een positieve invloed kunnen hebben op de provincie. Vooral mobiliteit is een belangrijk punt, omdat goede bereikbaarheid en doorstroming cruciaal zijn voor het behoud van Utrecht als topregio. De provincie is dan ook blij dat de regering hier de komende jaren extra geld voor wil uittrekken.  Lees verder

Flevoland ziet als belangrijk punt in het regeerakkoord de energie die het nieuwe kabinet wil steken in samenwerking met provincies en gemeenten. Innovatie is daarbij een belangrijk speerpunt. Daarnaast de energietransitie, een onderwerp waar Flevoland ook een hoge prioriteit aan geeft. Duurzaamheid speelt zowel in het regeerakkoord als in de provincie een grote rol en de provincie hoopt vanuit haar voortrekkersrol daar verder invulling aan te geven.  Lees verder

De Zeeuwse overheden zien dat het regeerakkoord perspectief biedt. Op de thema’s klimaat en energietransitie is Zeeland al heel actief en de provincie hoopt deze vraagstukken samen met het Rijk verder te kunnen brengen. Het regeerakkoord legt het accent op de regio. Het spreekt duidelijk de wens uit om intensief samen te werken met de medeoverheden om zodoende regionale kansen te benutten. Zeeland gaat daar graag in mee.  Lees verder

Limburg is als grensprovincie blij met de intentie van de nieuwe regering om grensbarrières weg te nemen. De provincie zal hier graag aan meewerken, al zijn er ook zorgpunten zoals de verhoging van het lage btw-tarief, dat de ondernemers in de grensregio’s kan schaden. De provincie heeft sterk ingezet op kansen vanuit de regio en ziet dit terug in het regeerakkoord. Limburg is al bezig de verschillende partners te mobiliseren en te verbinden. Daarmee is de provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren en samen met de regering aan de slag te gaan.  Lees verder

 


Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

31 juli 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018 - ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt.  
Lees meer

Woonplaatsvereiste gedeputeerden versoepeld

05 juli 2018 - Gedeputeerden en wethouders kunnen langer buiten de provincie of gemeente wonen waarin zij werken. Het wetsvoorstel dat dit regelt is aangenomen door de Tweede Kamer.
Lees meer