Provincies eenstemmig over het regeerakkoord 

16 oktober 2017

Verschillende provincies hebben hun analyse van het regeerakkoord op internet geplaatst. Zij zijn eenstemmig: er is grote waardering voor het feit dat de nieuwe regering nauw wil samenwerken met de medeoverheden. Dat biedt kansen voor provincies en regio’s. De provincies gaan die samenwerking met het kabinet graag aan.

Groningen wil zo snel mogelijk aan de slag. ‘Nu moeten we doorpakken’ zegt commissaris van de Koning René Paas. De provincie is blij dat de gaswinningsproblematiek serieus wordt genomen door het nieuwe kabinet. Ook is Groningen positief over het regiofonds voor economische versterking en leefbaarheid: 50 miljoen euro per jaar voor de regio’s. Groningen staat in de startblokken om met de nieuwe minister concrete afspraken te maken. 

Voor Friesland biedt het regeerakkoord veel kansen. De provincie noemt het uitbouwen van de circulaire economie en het verduurzamen van woningen in het kader van energiebesparing en groene stroom. Positief is ook dat de nieuwe coalitie de regio meer mogelijkheden geeft om te experimenteren.   Lees verder

Ook Utrecht ziet dat veel voorstellen uit het regeerakkoord een positieve invloed kunnen hebben op de provincie. Vooral mobiliteit is een belangrijk punt, omdat goede bereikbaarheid en doorstroming cruciaal zijn voor het behoud van Utrecht als topregio. De provincie is dan ook blij dat de regering hier de komende jaren extra geld voor wil uittrekken.  Lees verder

Flevoland ziet als belangrijk punt in het regeerakkoord de energie die het nieuwe kabinet wil steken in samenwerking met provincies en gemeenten. Innovatie is daarbij een belangrijk speerpunt. Daarnaast de energietransitie, een onderwerp waar Flevoland ook een hoge prioriteit aan geeft. Duurzaamheid speelt zowel in het regeerakkoord als in de provincie een grote rol en de provincie hoopt vanuit haar voortrekkersrol daar verder invulling aan te geven.  Lees verder

De Zeeuwse overheden zien dat het regeerakkoord perspectief biedt. Op de thema’s klimaat en energietransitie is Zeeland al heel actief en de provincie hoopt deze vraagstukken samen met het Rijk verder te kunnen brengen. Het regeerakkoord legt het accent op de regio. Het spreekt duidelijk de wens uit om intensief samen te werken met de medeoverheden om zodoende regionale kansen te benutten. Zeeland gaat daar graag in mee.  Lees verder

Limburg is als grensprovincie blij met de intentie van de nieuwe regering om grensbarrières weg te nemen. De provincie zal hier graag aan meewerken, al zijn er ook zorgpunten zoals de verhoging van het lage btw-tarief, dat de ondernemers in de grensregio’s kan schaden. De provincie heeft sterk ingezet op kansen vanuit de regio en ziet dit terug in het regeerakkoord. Limburg is al bezig de verschillende partners te mobiliseren en te verbinden. Daarmee is de provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren en samen met de regering aan de slag te gaan.  Lees verder

 


Gerelateerde berichten

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer

Nieuwjaarswoord van IPO-voorzitter Johan Remkes: ‘Denk vanuit het gezamenlijk belang en blijf nieuwsgierig’

12 januari 2018 - Allereerst wens ik u een heel voorspoedig en gezond 2018 toe. Sinds afgelopen najaar ben ik opnieuw (tijdelijk) voorzitter van het IPO. Met voldoening constateer ik dat een goede samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners het afgelopen jaar veel heeft opgeleverd. 
Lees meer

Jolinda van der Endt nieuwe directeur BIJ12

19 december 2017 - Vanaf 1 januari 2018 is Jolinda van der Endt de nieuwe directeur van BIJ12. Zij volgt hiermee Tjeerd Kampstra op, die de functie ruim anderhalf jaar ad interim heeft vervuld. Deze zal zijn werkzaamheden als programmadirecteur Omgevingswet Provincies bij het Interprovinciaal Overleg voortzetten. Van der Endt heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en is sinds 2016 werkzaam bij BIJ12 als unitmanager Natuurinformatie en Natuurbeheer.
Lees meer