Archiefinnovatie gaat door

02 december 2016

Op 1 december werden de interbestuurlijke programma’s Archief2020 en AIDO (Archief Innovatie Decentrale Overheden) onder grote belangstelling feestelijk afgesloten met de conferentie “Archiefinnovatie gaat door” in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Natuurlijk was tijdens deze manifestatie veel aandacht voor de resultaten en successen van het programma, onder andere de ontwikkelde instrumenten, maar ook de andere manier van denken, die is ontstaan. Dit werd al gelijk bij aanvang duidelijk gemaakt in een forum van bestuurders, waar namens de provincies Han Polman (commissaris van de Koning in Zeeland) aan tafel zat. Als IPO-portefeuillehouder Digitale Overheid is Polman erg betrokken bij dit onderwerp en heeft in dit verband meegewerkt aan een korte film “Op weg naar duurzame toegankelijkheid”, speciaal gemaakt in het kader van deze slotconferentie.

De heer Polman legde de nadruk op het belang van afspraken over standaarden, juist ook om als overheid direct en actief informatie te kunnen ontsluiten. Deze gezamenlijke opgave is niet alleen een kwestie van bedrijfsvoering, maar zeker ook politiek-bestuurlijk van belang.

Hierna was de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de tien workshops, waar aspecten van archiefinnovatie ludiek werden behandeld. Onderwerpen als Openbaarheid versus privacy, samenwerking, taal (hetzelfde jargon kan andere betekenis hebben in een andere organisatie) passeerde de revue.

De conferentie eindigde met een spetterende show: “Archiefinnovatie draait doorrrrr…..!”. Aan deze show zaten kopstukken uit de archiefwereld, met als enige buitenbeentje Sjaak Portegies van het IPO. Hij legde de nadruk op de noodzaak archiefinnovatie uit het archiefhoekje te trekken en deed een appèl op de Rijksoverheid om de Rijkscloudomgeving ook ter beschikking te stellen aan medeoverheden om zo alle overheidsinformatie samen te brengen.

Archiefinnovatie draait door.jpg

Het programma is nu afgelopen, maar dit betekent niet, dat het klaar is. De in Archief 2020 en AIDO ontwikkelde instrumenten zullen geïmplementeerd moeten worden. Dat er nu ook bestuurlijke belangstelling is voor dit onderwerp stemt daarbij hoopvol.

Voor welke opgave de overheid staat met betrekking tot archiefinformatie wordt in onderstaand filmpje in een paar minuutjes uit de doeken gedaan:

 

 


Gerelateerde berichten

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

01 februari 2018 - Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen. 
Lees meer

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer