Archiefinnovatie gaat door

02 december 2016

Op 1 december werden de interbestuurlijke programma’s Archief2020 en AIDO (Archief Innovatie Decentrale Overheden) onder grote belangstelling feestelijk afgesloten met de conferentie “Archiefinnovatie gaat door” in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Natuurlijk was tijdens deze manifestatie veel aandacht voor de resultaten en successen van het programma, onder andere de ontwikkelde instrumenten, maar ook de andere manier van denken, die is ontstaan. Dit werd al gelijk bij aanvang duidelijk gemaakt in een forum van bestuurders, waar namens de provincies Han Polman (commissaris van de Koning in Zeeland) aan tafel zat. Als IPO-portefeuillehouder Digitale Overheid is Polman erg betrokken bij dit onderwerp en heeft in dit verband meegewerkt aan een korte film “Op weg naar duurzame toegankelijkheid”, speciaal gemaakt in het kader van deze slotconferentie.

De heer Polman legde de nadruk op het belang van afspraken over standaarden, juist ook om als overheid direct en actief informatie te kunnen ontsluiten. Deze gezamenlijke opgave is niet alleen een kwestie van bedrijfsvoering, maar zeker ook politiek-bestuurlijk van belang.

Hierna was de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de tien workshops, waar aspecten van archiefinnovatie ludiek werden behandeld. Onderwerpen als Openbaarheid versus privacy, samenwerking, taal (hetzelfde jargon kan andere betekenis hebben in een andere organisatie) passeerde de revue.

De conferentie eindigde met een spetterende show: “Archiefinnovatie draait doorrrrr…..!”. Aan deze show zaten kopstukken uit de archiefwereld, met als enige buitenbeentje Sjaak Portegies van het IPO. Hij legde de nadruk op de noodzaak archiefinnovatie uit het archiefhoekje te trekken en deed een appèl op de Rijksoverheid om de Rijkscloudomgeving ook ter beschikking te stellen aan medeoverheden om zo alle overheidsinformatie samen te brengen.

Archiefinnovatie draait door.jpg

Het programma is nu afgelopen, maar dit betekent niet, dat het klaar is. De in Archief 2020 en AIDO ontwikkelde instrumenten zullen geïmplementeerd moeten worden. Dat er nu ook bestuurlijke belangstelling is voor dit onderwerp stemt daarbij hoopvol.

Voor welke opgave de overheid staat met betrekking tot archiefinformatie wordt in onderstaand filmpje in een paar minuutjes uit de doeken gedaan:

 

 


Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer

Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017 - Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel.Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO.De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”
Lees meer