Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat

16 december 2016

Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk, IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.

In de Wet milieubeheer worden bedrijven aangewezen die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen en, of afgeven verplicht dit te melden aan de landelijke meldinstantie die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen.

Wat verandert ervoor bedrijven?
De manier van melden blijft hetzelfde: meldingen kunnen via de website van AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch) worden gedaan. Vanaf 2017 zal Rijkswaterstaat het beheer van deze applicatie overnemen en zal de huisstijl van Rijkswaterstaat worden gebruikt in de communicatie over AMICE.
 
Provincies
Provincies en gemeenten zijn bevoegd gezag voor de toezicht en handhaving voor bedrijven die werken met afvalstoffen. De gegevens uit het LMA vormen voor de provincies en gemeenten, en voor de uitvoering verantwoordelijke omgevingsdiensten, belangrijke input voor hun VTH-beleid.
 
U kunt hier het convenant downloaden.

Gerelateerde berichten

Minder zware overtredingen bij risicovolle bedrijven

07 juli 2017 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar teruggelopen. Er zijn in 2016 slechts vier zware overtredingen geconstateerd waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, in vergelijking met tien in 2015. Dit blijkt uit de zesde jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2016’). 
Lees meer

Provincies eens over uniform toezicht en handhaving van Europese regels voor natuur

14 oktober 2016 - Provincies gaan de controles op de uitvoering van Europese regelgeving voor agrarische bedrijven op eenzelfde manier uitvoeren. Dit hebben de 12 provincies donderdag 6 oktober afgesproken. Ten behoeve van deze uniformering zijn een aantal werkinstructies gemaakt voor de toezichthouders.
Lees meer

Startsubsidie Bestuurlijke Strafbeschikking milieu voor 2016 toegekend

08 september 2016 - De jaarlijkse startsubsidie van een miljoen euro voor het experiment waarbij buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) direct een bon kunnen uitschrijven voor overtredingen op het gebied van milieu, water en natuur wordt ook over 2016 toegekend aan provincies en waterschappen tezamen. Dit is recent door de het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt. De subsidie wordt gebruikt om BOA’s op te leiden om een lik-op-stuk-beleid te voeren bij relatief eenvoudige overtredingen.
Lees meer