Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat

16 december 2016

Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk, IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.

In de Wet milieubeheer worden bedrijven aangewezen die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen en, of afgeven verplicht dit te melden aan de landelijke meldinstantie die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen.

Wat verandert ervoor bedrijven?
De manier van melden blijft hetzelfde: meldingen kunnen via de website van AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch) worden gedaan. Vanaf 2017 zal Rijkswaterstaat het beheer van deze applicatie overnemen en zal de huisstijl van Rijkswaterstaat worden gebruikt in de communicatie over AMICE.
 
Provincies
Provincies en gemeenten zijn bevoegd gezag voor de toezicht en handhaving voor bedrijven die werken met afvalstoffen. De gegevens uit het LMA vormen voor de provincies en gemeenten, en voor de uitvoering verantwoordelijke omgevingsdiensten, belangrijke input voor hun VTH-beleid.
 
U kunt hier het convenant downloaden.

Gerelateerde berichten

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

10 juli 2018 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).
Lees meer

Illegale handel in elektronisch afval: Drenthe grijpt in

25 juni 2018 - Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen.
Lees meer