Behoud en herbestemming religieus erfgoed vraagt om moed, lef en middelen

04 november 2016

De Tweede Kamer hield daarom gisteren een hoorzitting om een beeld te krijgen van de problematiek omtrent leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Het behoud van religieus erfgoed zoals kerken en kloosters staat onder druk, vooral door verlies van hun religieuze functie. Verwacht wordt dat de komende tien jaar 600 à 700 protestantse en 400 à 500 rooms-katholieke kerken vrijkomen voor een andere bestemming. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed noemt de herbestemming van die religieuze monumenten “een van de grote opgaven van de komende jaren”. 

Namens de provincies pleitte gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (Groningen, D66) tijdens de hoorzitting voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van het behoud van deze gebouwen. “Daarvoor zijn moed, lef en middelen nodig. Er moeten keuzes gemaakt worden op grond van een afwegingskader dat tot stand moet komen met hulp van alle partijen. Niet alleen overheden en eigenaren maar ook de omgeving moet daarbij betrokken worden. En als keuzes eenmaal zijn gemaakt, moeten er ook voldoende middelen zijn voor de instandhouding, herbestemming en restauratie.” In veel steden en dorpen is de kerk beeldbepalend en een deel van de identiteit van stad, dorp of regio. Voor de kanjermonumenten (beeldbepalende Rijksmonumenten) ligt er al een forse opgave. Ook het voornemen de btw-aftrek voor onderhoud aan monumenten af te schaffen, draagt niet bij aan de instandhouding, zo gaf Gräper de Kamer mee.


Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer