Behoud en herbestemming religieus erfgoed vraagt om moed, lef en middelen

04 november 2016

De Tweede Kamer hield daarom gisteren een hoorzitting om een beeld te krijgen van de problematiek omtrent leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Het behoud van religieus erfgoed zoals kerken en kloosters staat onder druk, vooral door verlies van hun religieuze functie. Verwacht wordt dat de komende tien jaar 600 à 700 protestantse en 400 à 500 rooms-katholieke kerken vrijkomen voor een andere bestemming. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed noemt de herbestemming van die religieuze monumenten “een van de grote opgaven van de komende jaren”. 

Namens de provincies pleitte gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk (Groningen, D66) tijdens de hoorzitting voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak van het behoud van deze gebouwen. “Daarvoor zijn moed, lef en middelen nodig. Er moeten keuzes gemaakt worden op grond van een afwegingskader dat tot stand moet komen met hulp van alle partijen. Niet alleen overheden en eigenaren maar ook de omgeving moet daarbij betrokken worden. En als keuzes eenmaal zijn gemaakt, moeten er ook voldoende middelen zijn voor de instandhouding, herbestemming en restauratie.” In veel steden en dorpen is de kerk beeldbepalend en een deel van de identiteit van stad, dorp of regio. Voor de kanjermonumenten (beeldbepalende Rijksmonumenten) ligt er al een forse opgave. Ook het voornemen de btw-aftrek voor onderhoud aan monumenten af te schaffen, draagt niet bij aan de instandhouding, zo gaf Gräper de Kamer mee.


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer