Berenschot adviesgroep te gast bij IPO

12 maart 2018

Op 5 maart was bij het IPO een teamdag van de adviesgroep Besturen en Samenwerken in de Fysieke Omgeving. Achttien Berenschot adviseurs waren daarbij aanwezig. Henry Meijdam (directeur IPO), Mariëlle Hetem (programmamanager IPO energietransitie) en Richard Kleefman (adviseur energietransitie IPO) hebben de adviseurs ontvangen en de presentaties bijgewoond.

Een casus van het IPO werd onder de loep genomen: Hoe kan een programmatische nationale aanpak met regionale energie- en klimaatstrategieën gaan werken als middel om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Een zeer actueel vraagstuk aangezien de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord recent zijn gestart. In dit kader werkt het IPO samen met de VNG en het UvW aan een voorstel van een nationale aanpak die voor een integrale en gebiedsgerichte uitwerking van de Klimaatafspraken moet zorgen.

De Berenschot adviseurs hebben dit vraagstuk vanuit drie perspectieven belicht: lessen uit andere nationale programma’s, de rol van de private sector en maatschappelijke organisaties. Ook kwam aan de orde hoe het instrumentarium van de Omgevingswet kan worden toegepast. Eén van de adviezen van Berenschot is niet te vastomlijnd naar de regio te kijken, maar elke opgave uit te werken op een bijpassend schaalniveau. Ook kwamen enkele concrete ideeën als voorbeeld naar voren, zoals de ‘blokkendoos’ van instrumenten die in het programma Ruimte voor de Rivier is toegepast (een onderdeel van het Deltaprogramma). Daarbij konden decentrale overheden instrumenten kiezen of zelf met een alternatief voorstel komen.

Mariëlle: ‘Erg leuk dat Berenschot op deze manier met ons meedenkt. Interessant om te horen hoe de adviseurs vanuit hun ervaring vanuit andere sectoren tegen dit vraagstuk aankijken. De adviezen helpen ons om onze aanpak verder uit te denken.’


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer