“Blijf creatief kijken naar geschikte taken”

30 juni 2015

Hans Spigt, de aanjager voor banenafspraak binnen de overheidssector, is optimistisch gestemd over de resultaten tot nu toe. “De provincies doen het goed, sommigen hebben hun taakstelling zelfs al bereikt. Maar ik kijk niet alleen naar getallen, ik heb vooral aandacht voor het type werk dat mensen met een arbeidsbeperking zouden kunnen verrichten.” 

Hans Spigt is op voordracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin 2015 aangesteld als aanjager voor de uitvoering van de banenafspraak binnen de overheidssector. Een benoeming mede namens ministers Ronald Plasterk en Stef Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk minister voor de Rijksdienst.  In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om 25.000 banen binnen de overheid in 10 jaar tijd. De sector provincies heeft de opdracht om 340 nieuwe banen te realiseren in deze periode. 

foto_Hans.Spigt

Type werk
Op de vraag hoe we er voor staan reageert Spigt: “We zitten ergens tussen nul en 3000. Dus 3000 maal 25,5 uur per week; dat is het aantal uren dat we voor elkaar moeten krijgen. Aan de andere kant, bij overheid werken ongeveer 1,2 miljoen mensen dus procentueel valt dit mee. De taakstelling van de provincies is 35 arbeidsplaatsen per jaar realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (340 in 10 jaar). De focus moet echter niet liggen op de aantallen maar op het type werk dat je mensen wil laten doen. We vragen vaak aan derden om dit probleem voor ons op te lossen, bijvoorbeeld aan de cateraar die iemand in dienst moet nemen. Dit is verleden tijd. Het is geen opdracht aan de cateraar maar je zult zelf als organisatie stappen moeten zetten. Deze persoon komt in dienst van de organisatie.”
 
Praktijk is weerbarstig
De doelstellingen zijn helder, maar de praktijk is vaak weerbarstiger, zo concludeert Spigt. “Mensen durven niet. Dit heeft vaak te maken met creativiteit en het lef om het takenpakket op papier te zetten. Het regionaal Werkgeversservicepunt kan hierbij helpen en stelt potentiële werknemers voor op basis van een uitgewerkt takenpakket. Het WGSP stelt mensen voor en werkgever kan kiezen. Angst voor het onbekende en we weten niet wat we kunnen verwachten vind ik niet legitiem. Hiervan is ook sprake bij een reguliere sollicitatie. Het grote probleem is de beeldvorming. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zijn gelabeld, worden gezien als een probleem. Ik heb kunnen zien dat hele gemotiveerde mensen aan de slag zijn gegaan tot tevredenheid van de werkgever. Kijk bijvoorbeeld naar de provincie Drenthe waar recent iemand in dienst is genomen voor verkeerstellingen. Iedereen is blij en de jongen ook.” 
 
Ouderenbeleid
Na veel voorlichting over het waarom en het belang van functiecreatie is het tijd voor de vervolgstap. Spigt: “We kijken welke takenpakketten er al zijn gerealiseerd in provincies en gaan hiervan een model takenpakketten maken en aanbieden. Het takenpakket verkeerstellingen kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in ieder provincie, dus 12x een te kopiëren werkplek. Denk ook aan gastvrouw- en gastheerfuncties, mensen die worden toegevoegd aan bodes en dergelijke. Je moet wel creatief nadenken en goed kijken naar je organisatie Er zijn veel mensen met goed ideeën. We hebben laatst een prima bijeenkomst gehad, een leercirkel met de projectleiders uit de provincies. Ze waren er allemaal. Ze konden leren van elkaar. De aanpak zou ook kunnen aansluiten op het ouderenbeleid binnen provincies. De oudere werknemers  zouden de nieuwe collega’s met een beperking kunnen begeleiden. Ze zitten namelijk vaak niet meer in primaire proces., hebben veel geduld en kunnen kennis overdragen. Een slimme manier om de kennis van ouderen in te zetten.” 
 
Leercirkels
Spigt meldt dat de leercirkel nog een keer terug komt in september. “In de tussenliggende periode halen we af en toe op waar we staan. Als we kijken naar de laatste cijfers zien we dat 20,1 fte is gerealiseerd in 2015. De target voor 2015 is 44 dus we zitten ongeveer op de helft. Dat is mooi. Sommige provincies zijn al klaar, Drenthe en Friesland bijvoorbeeld, en sommige provincies lopen nog wat achter. Ook Flevoland is klaar. In augustus doen we een nieuwe uitvraag én we gaan de gerealiseerde werkplekken en bijbehorende takenpakketten bij provincies publiceren. De projectleiders kennen elkaar nu allemaal. Deze leercirkels zijn gemaakt voor alle overheidssectoren. Binnen deze cirkel kan men onderling goed afspraken maken. Belangrijk is dat de projectleiders van de provincies goede support hebben van de provinciesecretaris.”
 
Gezamenlijk werkgeverschap
Spigt merkt op dat het goed is om ook verder te kijken dan het Provinciehuis. “In Gelderland kun je afspraken maken met Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, landgoedeigenaren en/of het Gelders Landschap en dan gezamenlijk optreden als werkgever en opdrachtgever. Met name in onderhoud van bos en natuur zie ik mogelijkheden voor functiecreatie. Het zijn vaak terugkerende werkzaamheden. De uitdaging is om repeterende werkzaamheden zodanig te beschrijven dat ze geschikt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Je moet wel goed kijken welke mensen geschikt zijn waarvoor. Wat kunnen ze aan, hoe belastbaar zijn ze enzovoort. Dit kun je doen samen met het werkgeversservicepunt, UWV en SW-bedrijf. Je moet heel secuur zijn in het omschrijven in om welke taken het gaat. Hoe beter je dit doet hoe beter de bemiddelaar in staat is een match te maken en mensen voor te stellen die geschikt zijn.” 
 
Tevreden
“Ik ben echt wel tevreden met de voortgang, in het algemeen gaat het goed. Bij het Rijk en in de onderwijssector loopt het op sommige plekken wat trager. Ik heb met allerlei instanties nu gesprekken en je ziet dan goede voorbeelden. Defensie doet het bijvoorbeeld erg goed. De sportinstructeur bij de stormbaan in Oirschot ruimde die steeds zelf op nadat deze was gebruikt. Eir is nu een assistent (uit de doelgroep) aangesteld die deze werkzaamheden nu doet en ze vormen samen een hecht team. De Marine is een organisatie die hier echt voor openstaat en ook taken heeft die geschikt zijn. De politie lijkt een ingewikkelde organisatie om mensen met een beperking aan het werk te krijgen. Aan de andere kant moeten er iedere dag heel veel auto’s worden gewassen. Dat kun je dus beter door een ander laten doen dan door een agent die  voor andere taken is opgeleid. De politie beschikt ook over maneges, ik zie daar ook legio mogelijkheden. Ook binnen de provincies zijn er ongetwijfeld heel veel mogelijkheden maar dan moet je even echt goed willen kijken”. 
 
Mismatch
“Je moet niet bang zijn om fouten te maken. Er kan wel eens een mismatch zijn maar laat je dat niet weerhouden om door te gaan. Dit gebeurt binnen de reguliere matches in de arbeidsmarkt natuurlijk ook. Als het een keer niet goed gaat zorg dan wel dat je zorgvuldig afscheid neemt van iemand. Het takenpakket blijft beschikbaar voor een ander. Let wel, de mensen waar het over gaat hebben ook gevoelens. Je moet goed naar ze luisteren. Hoe praat je met iemand, hoe ga je met iemand om? Je hebt hier begeleiding bij nodig. Ook zaken bespreken met elkaar en met het team, loop er niet om heen. Je kunt hier mee geholpen worden. We kennen allemaal wel iemand met een arbeidsbeperking. We weten niet alleen hoe moeilijk het is maar ook hoe belangrijk het is dat deze mensen aan de slag komen. Belangrijk is dat je er met elkaar uitkomt. Denk niet in problemen maar in oplossingen.”

 


Gerelateerde berichten

Verken de grenzen van integriteit

28 mei 2018 - Rumoer rond het aftreden van wethouders en burgemeesters, waarschuwingen voor ondermijning van het gemeentelijk bestuur, de snelle opkomst van #MeToo en datamisbruik. Integriteit is relevanter dan ooit. De Dag (en Nacht) van de Integriteit staan dit jaar in het teken van de grenzen van integriteit. De dag is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector. 
Lees meer

Wat vindt u van de cao?

04 mei 2018 - Hoe werkt de cao 2017-2018 in de praktijk? Wat gaat er goed en wat zou in de nieuwe cao aangepast moeten worden?  De cao-partijen willen het graag van u weten. Daarom hebben het IPO en de vakbonden AVV, CMHF, CNV en FNV  een enquête opgesteld. Uw reactie wordt heel erg op prijs gesteld. Wij hopen op een hoge respons!
Lees meer

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer