Coalitie neemt punten IPO over bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie

29 januari 2018

In 2010 is het toenmalige ministerie van EZ gestart met het moderniseren van de Elektriciteits- en Gaswet. Nadat de Eerste Kamer in 2015 de eerste herziening van deze wetten verwierp, behandelde de Tweede Kamer afgelopen week de modernisering van de Elektriciteits- en Gaswet bij de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VEt). Vanuit het IPO is een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven.

Een dag voor de behandeling van de Wet VEt in de Tweede Kamer heeft de minister van EZK een Nota van Wijziging naar de Kamer gestuurd, waarin een belangrijk deel van de provinciale punten is overgenomen. Belangrijk is dat er meer vrijheid komt in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf; een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk op basis van de Nota van Wijziging.

De gezamenlijke provincies hebben daarnaast ingezet op het laten vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen waarbij een ‘nee, geen gasaansluiting tenzij’ beleid werd nagestreefd. De gezamenlijke coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben voorafgaand aan het debat een amendement ingediend waarbij de gasaansluitplicht grotendeels komt te vervallen waarin ditzelfde ‘nee, tenzij’ principe werd gevolgd.  Op dezelfde dag behandelde de Kamer ook een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de gasaansluitplicht te laten vervallen. Ten opzichte van dit wetsvoorstel biedt het ingediende amendement meer ruimte voor uitzonderingen bij hoge maatschappelijke kosten en vervalt ook de aansluitplicht voor kleinverbruikers.

Over het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels (verkabelen) zei de minister dat dit een lokale afweging moet zijn. Het ministerie is een gezamenlijk overleg gestart met het IPO en het Gemeentelijk Platform Hoogspanning om te kijken of die partijen daar ook meer samen in op kunnen trekken. De minister vindt dat zijn rol verder terughoudend moet zijn en wil provincies niet met de rekening opzadelen.


Gerelateerde berichten

Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018 - Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen. In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
Lees meer

Intensiveringspakket brengt doelstellingen energieakkoord binnen bereik

14 februari 2018 - De doelen van het Energieakkoord komen binnen bereik dankzij een nieuw maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid in 2020 te kunnen halen. Dit staat in de ‘Uitvoeringsagenda 2018’ van de Borgingscommissie, die minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees meer

Wet Voortgang Energietransitie met grote meerderheid aangenomen en verslag AO klimaat

02 februari 2018 - Het wetsvoorstel VET is met grote meerderheid aangenomen. Vanuit het IPO was een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. Dit heeft een plaats gevonden in de wet door middel van een nota van wijziging. Er komt meer vrijheid in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf: een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk.
Lees meer