Coalitie neemt punten IPO over bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie

29 januari 2018

In 2010 is het toenmalige ministerie van EZ gestart met het moderniseren van de Elektriciteits- en Gaswet. Nadat de Eerste Kamer in 2015 de eerste herziening van deze wetten verwierp, behandelde de Tweede Kamer afgelopen week de modernisering van de Elektriciteits- en Gaswet bij de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VEt). Vanuit het IPO is een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven.

Een dag voor de behandeling van de Wet VEt in de Tweede Kamer heeft de minister van EZK een Nota van Wijziging naar de Kamer gestuurd, waarin een belangrijk deel van de provinciale punten is overgenomen. Belangrijk is dat er meer vrijheid komt in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf; een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk op basis van de Nota van Wijziging.

De gezamenlijke provincies hebben daarnaast ingezet op het laten vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen waarbij een ‘nee, geen gasaansluiting tenzij’ beleid werd nagestreefd. De gezamenlijke coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben voorafgaand aan het debat een amendement ingediend waarbij de gasaansluitplicht grotendeels komt te vervallen waarin ditzelfde ‘nee, tenzij’ principe werd gevolgd.  Op dezelfde dag behandelde de Kamer ook een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks om de gasaansluitplicht te laten vervallen. Ten opzichte van dit wetsvoorstel biedt het ingediende amendement meer ruimte voor uitzonderingen bij hoge maatschappelijke kosten en vervalt ook de aansluitplicht voor kleinverbruikers.

Over het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels (verkabelen) zei de minister dat dit een lokale afweging moet zijn. Het ministerie is een gezamenlijk overleg gestart met het IPO en het Gemeentelijk Platform Hoogspanning om te kijken of die partijen daar ook meer samen in op kunnen trekken. De minister vindt dat zijn rol verder terughoudend moet zijn en wil provincies niet met de rekening opzadelen.


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer