Code interbestuurlijke verhoudingen herbevestigd

26 februari 2013

In  het overhedenoverleg  van  28 januari hebben  het rijk, IPO, VNG en UvW de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geactualiseerd en  herbevestigd.

De  Code, die in 2005 voor het eerste werd afgesloten tussen Rijk, IPO en VNG,  bevat spelregels voor de omgang tussen de verschillende overheden. De omgangsvormen zijn in de 'Bestuursafspraken 2011-2015' herbevestigd, waarbij ook de  Unie van Waterschappen toe is getreden. Bij zowel de koepels als het rijk leefde de wens de Code te actualiseren en opnieuw te bevestigen als zelfstandig document. 

Hier treft u de  integrale tekst van de geactualiseerde en herbevestigde Code aan.

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer