Code interbestuurlijke verhoudingen herbevestigd

26 februari 2013

In  het overhedenoverleg  van  28 januari hebben  het rijk, IPO, VNG en UvW de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geactualiseerd en  herbevestigd.

De  Code, die in 2005 voor het eerste werd afgesloten tussen Rijk, IPO en VNG,  bevat spelregels voor de omgang tussen de verschillende overheden. De omgangsvormen zijn in de 'Bestuursafspraken 2011-2015' herbevestigd, waarbij ook de  Unie van Waterschappen toe is getreden. Bij zowel de koepels als het rijk leefde de wens de Code te actualiseren en opnieuw te bevestigen als zelfstandig document. 

Hier treft u de  integrale tekst van de geactualiseerde en herbevestigde Code aan.

 


Gerelateerde berichten

Overheden starten Interbestuurlijk Programma: extra geld naar maatschappelijke opgaven

14 februari 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 
Lees meer

Theo Bovens unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de gezamenlijke provincies (IPO)

01 februari 2018 - Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg, is unaniem door het IPO-bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Na het vertrek van Ank Bijleveld-Schouten naar het kabinet, heeft Johan Remkes de voorzittershamer van de gezamenlijke provincies tijdelijk overgenomen met tevens de opdracht een nieuwe voorzitter voor te dragen. 
Lees meer

Nieuwjaarstoespraken Commissaris van de Koning 2018

15 januari 2018 - Een mooie traditie aan het begin van het jaar is de nieuwjaarstoespraak die in elke provincie wordt uitgesproken door de commissaris der Koning. Het IPO heeft alle teksten verzameld; deze kunt u hier lezen.
Lees meer