Code interbestuurlijke verhoudingen herbevestigd

26 februari 2013

In  het overhedenoverleg  van  28 januari hebben  het rijk, IPO, VNG en UvW de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geactualiseerd en  herbevestigd.

De  Code, die in 2005 voor het eerste werd afgesloten tussen Rijk, IPO en VNG,  bevat spelregels voor de omgang tussen de verschillende overheden. De omgangsvormen zijn in de 'Bestuursafspraken 2011-2015' herbevestigd, waarbij ook de  Unie van Waterschappen toe is getreden. Bij zowel de koepels als het rijk leefde de wens de Code te actualiseren en opnieuw te bevestigen als zelfstandig document. 

Hier treft u de  integrale tekst van de geactualiseerde en herbevestigde Code aan.

 


Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

‘Ook als commissaris wil ik een burgervader zijn’

27 juli 2018 - Andries Heidema is sinds 11 juli commissaris van de Koning in Overijssel. Jarenlang was hij burgemeester en ook als commissaris wil Heidema een soort burgervader zijn.” We leven in een samenleving waarin veel mensen met onzekerheden te maken hebben. De grootste uitdaging is om mensen zich thuis te laten voelen.”   
Lees meer

IPO-jaarcongres 2018 over het Europa van de regio’s

09 juli 2018 - ‘Europa van de regio’s: kies uw toekomst’. Dit is het thema van het IPO-jaarcongres 2018, dat op 11 en 12 oktober in Brussel gehouden wordt. Het congres gaat over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt.  
Lees meer