Code interbestuurlijke verhoudingen herbevestigd

26 februari 2013

In  het overhedenoverleg  van  28 januari hebben  het rijk, IPO, VNG en UvW de Code Interbestuurlijke Verhoudingen geactualiseerd en  herbevestigd.

De  Code, die in 2005 voor het eerste werd afgesloten tussen Rijk, IPO en VNG,  bevat spelregels voor de omgang tussen de verschillende overheden. De omgangsvormen zijn in de 'Bestuursafspraken 2011-2015' herbevestigd, waarbij ook de  Unie van Waterschappen toe is getreden. Bij zowel de koepels als het rijk leefde de wens de Code te actualiseren en opnieuw te bevestigen als zelfstandig document. 

Hier treft u de  integrale tekst van de geactualiseerde en herbevestigde Code aan.

 


Gerelateerde berichten

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Decentrale overheden vragen minister Ollongren om goede afspraken

10 november 2017 - Provincies, gemeenten en waterschappen willen snel goede afspraken maken met het nieuwe kabinet over de toekomstige samenwerking met het Rijk. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een eerste kennismaking onderstreept dat zij graag op basis van gelijkwaardigheid tot afspraken wil komen.
Lees meer

Ank Bijleveld neemt afscheid: "Samenwerken is het credo"

27 oktober 2017 - Ze zit al jaren in de politiek, in diverse functies op allerlei niveaus: gemeenteraadslid, fractievoorzitter, burgemeester, staatssecretaris, Kamerlid en commissaris van de Koning in Overijssel.Hier wordt nu aan toegevoegd: Minister van Defensie van het kabinet Rutte III. En dus neemt Ank Bijleveld afscheid als voorzitter van het IPO.De scheidend voorzitter kijkt tevreden terug: “Het meest trots ben ik op de Duurzame Investeringsagenda. Een concreet eindresultaat van een goede samenwerking met de VNG en de Unie van Waterschappen.”
Lees meer