Column: "De overheid ligt aan je voeten...."

08 oktober 2013

“Met het zweet in mijn handen stond ik achter de coulissen te wachten totdat ik het podium op mocht. Er was geen tromgeroffel om mij aan te kondigen, maar een grote menigte jonge mensen die, onder het genot van een koud biertje, op mijn visie stonden te wachten. Ik stond op het punt de Nederlandse provincie te vergelijken met een klassiek ensemble. Voeg je die ensembles samen en vul je ze aan met de strijkers en percussie uit de andere overheidslagen, dan krijg je één groot symfonieorkest: de overheid. Het vult elkaar mooi aan, maar wel met nieuwe, onbekende klanken. Een uitdaging om een mooi samenspel te realiseren. Ja hoor, “een applaus voor Anne Jet”….hoor ik ergens in mijn achterhoofd. Daar ga ik….”

Wat is nu die visie van mij?

Waar willen we samen naar toe
Als jonge ambtenaar werk ik met veel plezier bij de Provincie Zuid-Holland. De laatste tijd ben ik nauw betrokken bij het traject ‘CAO van de Toekomst’ (#CAOvdT): het opstellen van een gezamenlijke werkgeversvisie. Nu zult u denken “hè, – een werkgeversvisie waar een werknemer rechtstreeks invloed op uitoefent?” Precies. En daar ligt direct de kracht van het traject. De gezamenlijke visie op de toekomst staat centraal: waar willen we samen - werkgever én werknemer - naartoe? We willen bijvoorbeeld naar een meer wederkerige relatie tussen werknemer en werkgever. We willen prestaties op verschillende manieren kunnen waarderen. Met deze insteek kan ik mezelf associëren en ik lever daarom graag een bijdrage aan het realiseren van die doelstellingen. Misschien wel juist omdat ik geen werkgever ben, maar een jonge werknemer met goede, frisse ideeën!

Ik zie dat de aanpak in het project ‘CAO van de Toekomst’ ook wordt toegepast in andere trajecten. Samen wordt gezocht naar de grootste gemene deler op de lange termijn, waarbinnen ook ruimte is voor diversiteit aan invullingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het traject van “Stip aan de horizon” en “Profiel Provincies”. Als provincies bundelen we de krachten en richten onze blik vooruit, dat vind ik een mooie en toekomstbestendige ontwikkeling!

Gemiste kans
Als ik m’n gedachten verder laat gaan, realiseer ik mij dat het een gemiste kans is dat we niet vaker de kracht van onze gezamenlijkheid inzetten om te komen tot dat prachtige orkest. Het beste voorbeeld vind ik het uiteenlopende talent dat we in huis hebben. We zouden deze talenten meer kunnen inzetten voor (tijdelijke) projecten of klussen bij andere overheidsorganisaties of in (regionale) roulatie. Niet alleen detacheren, maar juist ook korte(re) klussen kunnen oppakken. Dit sluit aan bij de wensen en motivatie van vele (niet alleen jonge) ambtenaren om mij heen: uitdaging, flexibiliteit en afwisseling!

Waarom is dit een aantrekkelijk plaatje voor zowel werknemer als werkgever? Drie redenen: (1) om mij heen zie ik ambtenaren met gedeelde en overtuigende passie samenwerken aan een maatschappelijke opgave. De rol en opgave van de overheid staan daarin centraal - daar krijgen we energie van en daar zijn we trots op. Het maakt ons niet uit welke overheidsorganisatie het project trekt. (2) Het verbreedt je blik, brengt je in contact met collega’s buiten je eigen organisatie en het is een continu leerproces door de afwisseling in organisaties en projecten. En ten slotte: (3) het motiveert het werken voor de overheid als geheel: het wordt dynamischer en uitdagender. Dat trekt vervolgens weer meer (jong) talent aan: het balletje rolt!

En nu?
Dit is geen nieuw, verrassend verhaal en ik hoor veel bestuurders en directeuren die het met me eens zijn. Ik verwacht dat u als lezer van deze column nu ook overtuigend knikkend achter uw computer zit. Maar zoals altijd de vervolgvraag… hoe zetten we de eerste stappen?

Een gedeelde visie op de toekomst van samenwerking helpt. Een overheidsbrede CAO helpt. Zelf denk ik dat we vooral met lef, vertrouwen in elkaar en elkaar wat gunnen, een grote stap verder komen. Als we elkaar niet als concurrenten zien, maar als bevriende overheden/ensembles waar je graag wat voor over hebt. We gaan immers allemaal voor de publieke meerwaarde, voor het grotere belang van onze burgers, ja - dan krijg je een andere houding. Je speelt niet langer alleen in je eigen ensemble, maar je maakt deel uit van het grotere symfonieorkest.

Interbestuurlijke Pool voor Jong Talent
Een tekenend voorbeeld vind ik het verkenningstraject van de ‘Interbestuurlijke Pool voor Jong Talent’. Er waren bijna geen overheden te vinden die hier niet positief over waren. De wil was er, maar is er ook de bereidheid je ervoor in te spannen zonder dat je precies weet wat de gevolgen zijn voor je eigen organisatie? Je weet wat je hebt maar niet wat je krijgt. Laten we die eerste veelbetekenende stap (het eerste schaap over de dam….) samen zetten door het verkenningstraject van de interbestuurlijke pool om te zetten in een daadkrachtige uitvoeringsstrategie.

“Applaus, applaus, applaus…. ik kijk de zaal in: lachende collega’s. I did it! Ik heb mijn visie neergelegd voor een zaal vol jonge, kritische mensen tijdens de finale van Jonge ambtenaar van het Jaar-verkiezing bij mij eigen provincie. Ik voel me alsof ik in het symfonieorkest met mijn laatste adem de hoem-pa-pa uit de tuba heb geblazen….”

Het is echter pas het begin! Ik blijf mij inzetten voor de nauwere samenwerking, het aantrekken van jong talentvol potentieel. In de aanloop naar het IPO-congres pleit ik ervoor dat ook de toekomsttrajecten specifieke aandacht besteden aan een verse aanwas van jong talent en brede inzetbaarheid en weet…. mijn jonge collega’s en ik denken graag mee…. onder het genot van dat koude biertje!

 

Noot: Wie is Anne Jet Plat? Anne Jet is Jonge Ambtenaar van het Jaar 2012/2013 van de Provincie Zuid-Holland, zij coördineert en adviseert over beleidstrajecten, is actief in de vernieuwing van de medezeggenschap en je kunt haar volgen via @AnneJetvG Op het IPO Jaarcongres 2013 is Anne Jet spreker tijdens de workshop over de Jonge Ambtenaar van de Toekomst.


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer

Gerelateerde documenten