Dag en Nacht van de Integriteit

14 Mar 2017

De ‘Dag en nacht van de Integriteit’ is hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Dit jaar wordt het congres gehouden op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 in het Oude Stadhuys in Gouda. Het volledige programma en de verschillende sprekers zijn nu bekend.  

Dag of nacht?
Het congres staat in het teken van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van integriteitsbeleid en is verdeeld in een dag- en een nachtdeel:
  • de Dag, op donderdag 13 april (9.30 – 16.30 uur) is bestemd voor professionals in het publieke domein, 
  • de Nacht, op woensdagavond 12 april (19.00 – 21.30 uur) is gericht op bestuurders uit het openbaar bestuur.

Het volledige programma vindt u hier.

Welke sprekers?
In de ochtend zal prof. dr. Zeger van der Wal (bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van het CAOP) spreken over ‘de nieuwe ambtenaar in het tijdperk van ultratransparantie’. Wat betekent de netwerksamenleving, waarin beleid en diensten in coproductie tot stand komen, voor integriteit?
 
In de middag spreekt Volkskrantjournalist Jan Tromp over de achterkant van Nederland en de verstrengeling van de onder- en bovenwereld. Tromp laat zien hoe de infiltratie van de onderwereld de integriteit van het openbaar bestuur bedreigt en daarmee het fundament van de democratische rechtsstaat ondermijnt. 
  
Naast de plenaire sprekers zijn verschillende deelsessies georganiseerd waarin zaken aan de orde komen als de nieuwe meldregeling en klokkenluiders, de (schijn)zekerheid van screening en het vertrouwen in en van de vertrouwenspersoon. Ook komen actuele (internationale) vraagstukken over integriteit aan bod.
Klik hier voor informatie over de referaten van de sprekers en de onderwerpen van de deelsessies. Aanvullende informatie over de sprekers vindt u hier.
 
Praktische informatie
Het congres vindt plaats in het Oude Stadhuys in Gouda. De kosten bedragen
250 euro incl. BTW. Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt: ambtenaren en bestuurders hebben voorrang.
 
U kunt u hier aanmelden voor het congres. Overige informatie vindt u hier.

Als u verder nog vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAOP via de mail: integriteit@caop.nl of telefonisch: 070-376 5973.    


Gerelateerde berichten

‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 Apr 2017 - Een belangrijke fase in het co-creatie traject is afgerond: de werkgroepen hebben hun adviezen geformuleerd. Het is nu aan de cao partijen om deze mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe provinciale cao.
Lees meer

Wet Normering Topinkomens: evaluatiewet aangenomen door de Eerste Kamer

21 Mar 2017 - De evaluatiewet WNT (Wet Normering Topinkomens) is op 21 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Met de evaluatiewet wordt de WNT doelmatiger en de uitvoering vereenvoudigd. Het wordt allereerst moeilijker om de Wet te ontwijken.
Lees meer

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer