Dag en Nacht van de Integriteit

14 maart 2017

De ‘Dag en nacht van de Integriteit’ is hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Dit jaar wordt het congres gehouden op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 in het Oude Stadhuys in Gouda. Het volledige programma en de verschillende sprekers zijn nu bekend.  

Dag of nacht?
Het congres staat in het teken van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van integriteitsbeleid en is verdeeld in een dag- en een nachtdeel:
  • de Dag, op donderdag 13 april (9.30 – 16.30 uur) is bestemd voor professionals in het publieke domein, 
  • de Nacht, op woensdagavond 12 april (19.00 – 21.30 uur) is gericht op bestuurders uit het openbaar bestuur.

Het volledige programma vindt u hier.

Welke sprekers?
In de ochtend zal prof. dr. Zeger van der Wal (bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van het CAOP) spreken over ‘de nieuwe ambtenaar in het tijdperk van ultratransparantie’. Wat betekent de netwerksamenleving, waarin beleid en diensten in coproductie tot stand komen, voor integriteit?
 
In de middag spreekt Volkskrantjournalist Jan Tromp over de achterkant van Nederland en de verstrengeling van de onder- en bovenwereld. Tromp laat zien hoe de infiltratie van de onderwereld de integriteit van het openbaar bestuur bedreigt en daarmee het fundament van de democratische rechtsstaat ondermijnt. 
  
Naast de plenaire sprekers zijn verschillende deelsessies georganiseerd waarin zaken aan de orde komen als de nieuwe meldregeling en klokkenluiders, de (schijn)zekerheid van screening en het vertrouwen in en van de vertrouwenspersoon. Ook komen actuele (internationale) vraagstukken over integriteit aan bod.
Klik hier voor informatie over de referaten van de sprekers en de onderwerpen van de deelsessies. Aanvullende informatie over de sprekers vindt u hier.
 
Praktische informatie
Het congres vindt plaats in het Oude Stadhuys in Gouda. De kosten bedragen
250 euro incl. BTW. Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt: ambtenaren en bestuurders hebben voorrang.
 
U kunt u hier aanmelden voor het congres. Overige informatie vindt u hier.

Als u verder nog vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAOP via de mail: integriteit@caop.nl of telefonisch: 070-376 5973.    


Gerelateerde berichten

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 juli 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer