Dag en Nacht van de Integriteit

14 maart 2017

De ‘Dag en nacht van de Integriteit’ is hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Dit jaar wordt het congres gehouden op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 in het Oude Stadhuys in Gouda. Het volledige programma en de verschillende sprekers zijn nu bekend.  

Dag of nacht?
Het congres staat in het teken van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van integriteitsbeleid en is verdeeld in een dag- en een nachtdeel:
  • de Dag, op donderdag 13 april (9.30 – 16.30 uur) is bestemd voor professionals in het publieke domein, 
  • de Nacht, op woensdagavond 12 april (19.00 – 21.30 uur) is gericht op bestuurders uit het openbaar bestuur.

Het volledige programma vindt u hier.

Welke sprekers?
In de ochtend zal prof. dr. Zeger van der Wal (bijzonder hoogleraar op de Ien Dales Leerstoel van het CAOP) spreken over ‘de nieuwe ambtenaar in het tijdperk van ultratransparantie’. Wat betekent de netwerksamenleving, waarin beleid en diensten in coproductie tot stand komen, voor integriteit?
 
In de middag spreekt Volkskrantjournalist Jan Tromp over de achterkant van Nederland en de verstrengeling van de onder- en bovenwereld. Tromp laat zien hoe de infiltratie van de onderwereld de integriteit van het openbaar bestuur bedreigt en daarmee het fundament van de democratische rechtsstaat ondermijnt. 
  
Naast de plenaire sprekers zijn verschillende deelsessies georganiseerd waarin zaken aan de orde komen als de nieuwe meldregeling en klokkenluiders, de (schijn)zekerheid van screening en het vertrouwen in en van de vertrouwenspersoon. Ook komen actuele (internationale) vraagstukken over integriteit aan bod.
Klik hier voor informatie over de referaten van de sprekers en de onderwerpen van de deelsessies. Aanvullende informatie over de sprekers vindt u hier.
 
Praktische informatie
Het congres vindt plaats in het Oude Stadhuys in Gouda. De kosten bedragen
250 euro incl. BTW. Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt: ambtenaren en bestuurders hebben voorrang.
 
U kunt u hier aanmelden voor het congres. Overige informatie vindt u hier.

Als u verder nog vragen hebt kunt u contact opnemen met het CAOP via de mail: integriteit@caop.nl of telefonisch: 070-376 5973.    


Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer