De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017

Sociale partners in de sector provincies pakken het cao proces dit keer anders aan. In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers, hebben met elkaar gesproken over het waarom, het hoe en het wat van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor een nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten verder uitwerken tot input voor de nieuwe cao.

Tijdens de bijeenkomst is met elkaar vastgesteld welke thema’s een plaats moeten krijgen in de nieuwe cao. Deze thema’s zijn:

  1. Waarderen en belonen
  2. Flexibiliteit en wendbare organisaties
  3. Werken aan werk

Deze thema’s worden verder uitgewerkt in februari/maart, in de gezamenlijke werkgroepen. Zij doen dit op basis van opdrachten van het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA).

Samenstelling werkgroepen

Elke werkgroep bestaat uit 5 deelnemers namens de vakbonden en 5 deelnemers namens de werkgever. Elke werkgroep heeft verder een onafhankelijk voorzitter en een secretaris. Iedere werkgroep heeft 2 SPA leden als toehoorder. Ook de medewerkers die zich via de postbus (cao@ipo.nl) of bij het rondje provincies van de vakbonden hiervoor hebben aangemeld, worden hiervoor uitgenodigd. De samenstelling van de werkgroepen wordt op 14 februari definitief vastgesteld.

Bijeenkomsten werkgroepen

De werkgroepen komen op 10, 23 en 30 maart (indien nodig) de hele dag bij elkaar op een centrale plaats in het land. In het SPA is afgesproken dat de werkgever alle deelnemers in de gelegenheid stelt deze bijeenkomsten bij te wonen. De provinciesecretarissen zijn van deze afspraak op de hoogte.

De opbrengst van de werkgroepen vormt input voor de laatste ronde gesprekken over de cao vanaf april. Daarbij komen ook nog andere onderwerpen aan de orde zoals de loonontwikkeling en garantiebanen.

Het streven is om de maand juni te gebruiken voor de achterbanraadpleging zodat op 1 juli 2017 de nieuwe cao provincies in kan gaan.

Schematisch:

1 en 2   februari

Gezamenlijke   bijeenkomst

Februari/maart

Werkgroepen   co-creatie

April/mei

Gesprekken   cao

Juni

Ledenraadpleging

1 juli

Nieuwe cao   provincies

 

 

            


Gerelateerde berichten

‘Werkgroepfase’ positief afgerond: cao-update #4

11 Apr 2017 - Een belangrijke fase in het co-creatie traject is afgerond: de werkgroepen hebben hun adviezen geformuleerd. Het is nu aan de cao partijen om deze mee te nemen in de onderhandelingen voor een nieuwe provinciale cao.
Lees meer

Wet Normering Topinkomens: evaluatiewet aangenomen door de Eerste Kamer

21 Mar 2017 - De evaluatiewet WNT (Wet Normering Topinkomens) is op 21 maart aangenomen door de Eerste Kamer. Met de evaluatiewet wordt de WNT doelmatiger en de uitvoering vereenvoudigd. Het wordt allereerst moeilijker om de Wet te ontwijken.
Lees meer

Dag en Nacht van de Integriteit

14 Mar 2017 - De ‘Dag en nacht van de Integriteit’ is hét jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Dit jaar wordt het congres gehouden op woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 in het Oude Stadhuys in Gouda. Het volledige programma en de verschillende sprekers zijn nu bekend.      
Lees meer