De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017

Sociale partners in de sector provincies pakken het cao proces dit keer anders aan. In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden aan een nieuwe cao.

Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers, hebben met elkaar gesproken over het waarom, het hoe en het wat van de nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft hiervoor de eerste ingrediënten opgeleverd. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.

Tijdens de bijeenkomst is met elkaar vastgesteld welke thema’s een plaats moeten krijgen in de nieuwe cao. Deze thema’s zijn:

  1. Waarderen en belonen
  2. Flexibiliteit en wendbare organisaties
  3. Werken aan werk

Deze thema’s worden verder uitgewerkt in februari/maart, in de gezamenlijke werkgroepen. Zij doen dit op basis van opdrachten van het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA).

Samenstelling werkgroepen

Elke werkgroep bestaat uit 5 deelnemers namens de vakbonden en 5 deelnemers namens de werkgever. Elke werkgroep heeft verder een onafhankelijk voorzitter en een secretaris. Iedere werkgroep heeft 2 SPA leden als toehoorder. Ook de medewerkers die zich via de postbus (cao@ipo.nl) of bij het rondje provincies van de vakbonden hiervoor hebben aangemeld, worden hiervoor uitgenodigd. De samenstelling van de werkgroepen wordt op 14 februari definitief vastgesteld.

Bijeenkomsten werkgroepen

De werkgroepen komen op 10, 23 en 30 maart (indien nodig) de hele dag bij elkaar op een centrale plaats in het land. In het SPA is afgesproken dat de werkgever alle deelnemers in de gelegenheid stelt deze bijeenkomsten bij te wonen. De provinciesecretarissen zijn van deze afspraak op de hoogte.

De opbrengst van de werkgroepen vormt input voor de laatste ronde gesprekken over de cao vanaf april. Daarbij komen ook nog andere onderwerpen aan de orde zoals de loonontwikkeling en garantiebanen.

Het streven is om de maand juni te gebruiken voor de achterbanraadpleging zodat op 1 juli 2017 de nieuwe cao provincies in kan gaan.

Schematisch:

1 en 2   februari

Gezamenlijke   bijeenkomst

Februari/maart

Werkgroepen   co-creatie

April/mei

Gesprekken   cao

Juni

Ledenraadpleging

1 juli

Nieuwe cao   provincies


Gerelateerde berichten

De eerste ingrediënten voor de cao provincies

09 Feb 2017 - In co-creatie bouwen werkgevers en vakbonden momenteel aan een nieuwe cao. Op 1 en 2 februari is hierin een belangrijke stap gezet. Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers hebben met elkaar gesproken over het hoe, wat en waarom van een nieuwe cao provincies. Deze bijeenkomst heeft de eerste ingrediënten opgeleverd voor de nieuwe cao. Gezamenlijke werkgroepen gaan in februari/maart hun opdrachten tot input verder uitwerken.  
Lees meer

Inspiratiebijeenkomst ontwikkeling reservistenbeleid

30 Jan 2017 - Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) organiseren in samenwerking met het Ministerie van Defensie een inspiratiebijeenkomst over de samenwerking tussen werkgevers binnen de provincies, de waterschappen en het ministerie van Defensie. De organisaties willen gezamenlijk afspraken maken over het faciliteren van medewerkers bij provincies en waterschappen om als reservist bij Defensie te dienen. 
Lees meer

Dag en Nacht van de Integriteit

25 Jan 2017 - Op 12 en 13 april 2017 vindt het congres ‘Dag en Nacht van de Integriteit’ plaats, het jaarcongres op het gebied van integriteit en integriteitsbevordering in de publieke sector. Het congres is georganiseerd door het Centrum voor arbeidsverhoudingen bij overheidspersoneel (CAOP) in samenwerking met IPO, VNG, UvW en de Ien Dales Leerstoel.  
Lees meer