De fiets biedt een kans voor verduurzaming van mobiliteit

12 april 2018

Afgelopen woensdag 11 april vond in Nieuwspoort een bijeenkomst plaats waarbij afgevaardigden van zes politieke partijen door deskundigen vanuit de Tour de Force geïnformeerd zijn over de kansen en mogelijkheden van de fiets. Namens het IPO was gedeputeerde Henk Brink (Drenthe) aanwezig. Komende week is er ook aandacht voor de fiets in de Tweede Kamer, in het kader van de verduurzaming van de mobiliteit.

Op 19 april vindt in de Tweede Kamercommissie IenW het Algemeen overleg Duurzaam vervoer plaats. Het IPO is, samen met de VNG, van mening dat de verdere verduurzaming van het vervoer in Nederland met een aantal concrete en goedkope oplossingen mogelijk is. Ter voorbereiding van het AO hebben IPO en VNG daarom een positionpaper opgesteld. Hierin vragen zij o.a. de aandacht voor het gebruik van de (elektrische) fiets als oplossing. Daarnaast pleiten zij onder meer voor een impuls aan het fietsgebruik en brengen zij een aantal kansen rond het fietsbeleid onder de aandacht van de Tweede Kamer. 

Nog meer belangrijke kansen voor de fiets 
In het fietsbeleid worden volgens IPO en VNG al goede eerste stappen gezet. Zo zijn Rijk, provincies en gemeenten op dit moment in overleg over de uitwerking van de eenmalige investering van 100 miljoen euro in fietsinfrastructuur en extra fietsenstallingen bij stations. 

Toch zien het IPO en de VNG nog belangrijke kansen die door de overheid op dit moment niet worden benut. Daarnaast stellen het IPO en de VNG in het position paper ook een aantal vragen aan de staatssecretaris, onder andere over het bevorderen van het zakelijk fietsbezit, fietsparkeerplekken bij een OV-station en de fiets als onderdeel van de ‘ketenreis’ om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren.

Het positionpaper van IPO en VNG vindt u hier.


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Duurzame mobiliteit: Wat bepaalt het succes?

26 maart 2018 - Waarom is mobiliteit zo’n complex vraagstuk? ‘Een reis van A naar B kan uit een keten van verschillende vervoersmiddelen bestaan. Om deze keten optimaal te organiseren en te verduurzamen zijn vele partijen uit deze schakel nodig: de drie overheidslagen, marktpartijen en reizigers. We hebben elkaar nodig en daarom is de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord een prachtige kans,’ aldus Fleur Gräper-Van Koolwijk (Groningen), portefeuillehouder Duurzame mobiliteit. 
Lees meer

Aan de Mobiliteitstafel gaat het gebeuren!

26 maart 2018 - ‘Ik ben pas succesvol als de bestuurder succesvol is in zijn of haar onderhandelingen.’ Christian Nobel is IPO-adviseur op het gebied van duurzame mobiliteit. Hij is trekker van de Task Force Mobiliteit en zorgt voor de ambtelijke voorbereiding van de Mobiliteitstafel. Decentrale overheden, Rijk, maatschappelijke partners en bedrijven komen hier bij elkaar om gezamenlijke afspraken te maken over mobiliteit, in het kader van het Klimaatakkoord. ‘Ik zie veel kansen voor ambitieuze afspraken,’ aldus Christian.
Lees meer