"De luiken open en de blik naar buiten"

26 mei 2014

De tijd van top down beleidsnota’s is voorbij, de bestuurlijke versnippering remt de vooruitgang. Met eendrachtige samenwerking resultaten leveren. Weg met de defensieve houding. Met open vizier de toekomst tegemoet. In een notendop de kern van het pleidooi van Bert Mooren, directeur VNO-NCW West. “We zijn al te lang bezig met bestuurlijke structuren. De wereld draait door. De buitenwereld gaat sneller. We ondervinden economische schade als we de luiken dicht houden en vast blijven zitten in oude posities.” Mooren pleit al jaren voor meer eendracht en daadkracht in het openbaar bestuur en meer samenwerking in de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

“De Zuidvleugel van de Randstad staat voor 25% van ons bruto nationaal product. Het is een belangrijke economische regio in Europa. Aan de andere kant zijn er ook twee problemen: de bestuurlijke versnippering en het tekort aan innovatieve MKB.” Mooren legt uit dat teveel beleidsconcurrentie met versnipperde agenda’s van verschillende overheden het totaal verlamt. Vergroting van het organiserend vermogen en de broodnodige versterking van de innovatiekracht waren belangrijke redenen voor de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in de Zuidvleugel: Innovation Quarter. Mooren benadrukt het belang van de “markante” stap die de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken, de grote steden Rotterdam en Den Haag en de middelgrote gemeenten, samen met de kennisinstellingen hebben gezet. “Meer synergie en samenwerking - daar schreeuwt dit gebied om.”

De provincie vervult volgens Mooren bij uitstek de rol van de verbinder, de rol van de regisseur. “De partijen samenbrengen, dat is de kern. Provincies hebben prima mogelijkheden om die verbindende positieve rol te spelen. In Zuid-Holland hebben we te maken met twee grote steden, dat maakt de rol van de provincie wat lastiger. In de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zit de economische power en daar trekken de kenniswerkers naar toe.” De uitdaging ligt daarin dat de provincie en de steden bij elkaar moeten komen. “De provincie moet zich af en toe wat minder defensief opstellen en rekening houden met de kracht van de steden. De steden moeten accepteren dat de provincie in de lead is voor de ontwikkeling van de hele Zuidvleugel.”

Met de oprichting van Innovation Quarter geeft Zuid-Holland de regio een economische impuls. Innovation Quarter heeft twee taken. Het biedt financiële ondersteuning aan (nieuwe) bedrijven en het verzorgt de marketing van de regio naar buiten toe. “Juist voor de Randstad is de internationale component belangrijk. Onze boodschap kunnen we krachtiger verkopen als we in het buitenland gezamenlijk zorgen voor een sterke branding.” Ook hierbij komt weer de 'open luiken, de blik naar buiten' naar voren. “We kunnen nog zoveel op papier uittekenen, maar we hebben gedeputeerden, wethouders, ondernemers en bestuurders van kennisinstellingen nodig die het samen doen. Mensen met durf en lef die een project verder brengen. Relatiemanagement is daarbij van cruciaal belang. Openstaan voor de andere partijen.”

Mooren juicht het toe dat provincies gezamenlijk kijken naar de rol en behoeften in de toekomst. “In deze tijd moeten we een nieuwe manier van samenwerken uitvinden. Geen formele bestuurlijke constructies meer. Modern bestuur betekent volgens mij een politieke cultuur van samenwerken aan economische groei vanuit één visie. En allianties smeden met de stakeholders uit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. En niet strijden over macht maar die willen delen”.

De provincie Zuid-Holland heeft de oprichting van Innovation Quarter (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) als succesvol voorbeeld van provinciale taakuitoefening ingebracht in het gezamenlijk proces van alle provincies en het IPO voor de aanscherping van het profiel van provincies naar de toekomst (“Profiel Provincies”).

Tijdens drie bijeenkomsten zijn de succesprojecten van de provincies op creatieve wijze gepresenteerd voor de uitwisseling van “best practices” en “lessons learnt”. De projecten van de provincies vormen de basis voor Kompas2020. Zo vormen de maatschappelijke prestaties de basis voor de provincie van de toekomst. Op 3 april heeft de presentatie van Zuid-Holland met als gastspreker de heer Bert Mooren plaatsgevonden.

Meer informatie over het project en de profielbijeenkomsten op 30 januari, 20 maart en 3 april 2014 op de "Profiel Provincies"-pagina       


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer