“De Provincie Flevoland: uw partner in maatwerk”

24 oktober 2013

“De Provincie Flevoland: uw partner in maatwerk” – de pakkende slogan in de aanloop naar de Statenverkiezingen 2015 lijkt voor de jongste provincie van Nederland appeltje –eitje. Met adviseur Laetitia Vos van de provincie Flevoland blikken we terug op het IPO-jaarcongres. Haar provincie gaf op het congres de aftrap voor de volgende fase in het project “Profiel Provincies” met de presentatie van projecten waar provincies trots op kunnen zijn. Voor Flevoland staat “gebiedsontwikkeling – nieuwe stijl” centraal.

Vier pijlers gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
Flevoland combineert het eeuwenoude gezegde dat alle wegen naar Rome – of in dit geval naar Flevoland - leiden met de noodzaak van een jeugdige innovatieve aanpak. “We weten waar we heen willen, we kennen de stip op de horizon, maar welke weg daar naar toe leidt, zal gedurende de reis blijken” aldus Laetitia. De stip op de horizon is één van de vier pijlers van de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Het verbreden van de opgave: een integrale in plaats van sectorale benadering vormt de tweede pijler. “Daarmee creëren we een win-win-win situatie. We verbinden maatschappelijke opgaven met doelstellingen voor economie, natuur, landschap, wonen en recreatie”.
 
Laetitia stelt als voorbeeld … “zo steunen we bijvoorbeeld rond Zeewolde duurzame energieopwekking, waarbij we tegelijkertijd het landschap verfraaien en de economie een structurele stimulans geven. We verminderen het aantal windmolens, vervangen ze door exemplaren met grotere capaciteit en laten burgers participeren in windcollectieven”. 
 
De pijlerstructuur wordt afgebouwd met het vinden van nieuw geld en nieuwe vrienden. Flevoland heeft voorbeelden te over. “Het vergisten van het groen op het bedrijventerrein bij de luchthaven levert energie op. De Floriade die in 2022 in Almere wordt georganiseerd is voor de provincie meer dan een wereldexpositie. We verbinden op internationaal niveau bedrijfsleven en kennisinstellingen die zich samen bezig houden met nieuwe vormen van voedselproductie en consumptie. Voor de verbetering van de groene kwaliteit van Flevoland is het Programma Nieuwe Natuur gestart. In samenwerking met overheden, terrein beherende organisaties, natuur-, recreatie- en agrarische organisaties, realiseren we vitale, beleefbare, functionele en inpasbare natuur…. en dat alles dichtbij de inwoners”.
 
Laetitia legt uit dat niet elk project of plan evenredig leunt op alle vier pijlers: “… er wordt niet gewerkt met een blauwdruk – het is maatwerk. Elk project is passend in tijd, in vorm, in partners en in aanpak”.
 
De pijlerstructuur transformeert zich in gedachten tot een matrix. Visualisatie. Animatie. “U moet echt onze animatie bekijken – die geeft het heel goed weer.” Gecheckt. Het klopt. Uw eigen feitenchecker.
En de medewerkers?
Maar wat betekent deze nieuwe stijl voor de toekomst van de provincie? Kordaat somt Laetitia de omslagpunten op: “de provincie moet extern gericht zijn, weten wat er speelt op verschillende niveaus, het moet een ondernemende overheid zijn, je moet de kansen niet alleen zien, maar ze juist ook weten te benutten. Het gaat om het beheersen van processen en niet het uitvoeren van stappenplannen. Samen oplossingen bedenken”. Het is de provincie als meewerkend voorman- of vrouw en de provincie als procesmakelaar. “Vergeet daarbij niet, zo drukt Laetitia ons op het hart, “dat je ook van medewerkers aanpassingen verlangt. De mobiliteit van de mensen is enorm toegenomen. Medewerkers zijn soms een paar dagen per week aan het werk bij een partner en worden dan ook van daaruit aangestuurd. Het is leren werken in verschillende omgevingen, met meerdere petten op, maar binnen één project”.
 
IPO Jaarcongres
Tijdens het IPO-jaarcongres had Flevoland de deelnemers uitgenodigd zich rond vloerkleden met daarop de kaart van Flevoland te verzamelen. De partners in de projecten gaven vervolgens een toelichting. De kleinschaligheid en daarmee de geringe afstand tussen spreker en toehoorder deed de boodschap goed beklijven. De komende maanden nemen collega’s in de andere provinciehuizen het stokje van Laetitia over met de presentatie van projecten waar provincies trots op zijn. “Dat je niet als provincie zelf, maar je partners op de voorgrond plaatst” geeft Laetitia mee als tip aan haar collega’s. De kracht van de Hollandse huiselijkheid van het aanschuiven aan een kleedje mag echter ook niet onderschat worden….

 


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer